Select Page


BOTM:limit podstawowy zezwoleń Rosja kraje trzecie oraz zezwoleń Rosja ogólne


 

Pula zezwoleń Rosja kraje trzecie 2013 z limitu podstawowego przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców indywidualnych jak i zrzeszonych w organizacjach, zostaje przekazana ZALICZKOWO do czasu ostatecznego naliczenia limitów podstawowych na rok 2013 – na podstawie zezwoleń zagranicznych 2012 zwróconych do 15 lutego 2013 r.

    LIMIT PODSTAWOWY ZEZWOLEŃ ROSJA KRAJE TRZECIE

Wysokość limitu podstawowego wynosi 70% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2012.
Zezwolenia z limitu podstawowego będą wydawane w proporcji 25% naliczonego limitu na 2013 r. (proporcja ta dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy posiadają powyżej 12 szt. zezwoleń w limicie podstawowym) według zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2012.
Przedsiębiorcy posiadający w limicie podstawowym do 12 szt. (włącznie) zezwoleń mają możliwość poboru połowy posiadanego limitu.

    ZEZWOLENIA ROSJA OGÓLNE

Zezwolenia przydzielane będą po dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych,jedna sztuka na każdy kolejny pojazd uprawniony.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania zezwoleń do GITD – Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego.Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Rosja ogólne, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może zostać wstrzymane.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.