Select Page


Brak winiety na szybie nie jest podstawą do ukarania


 

Jak czytamy na stronie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 września 2010 r. sygn. akt II GSK 835/09 wynika, że brak winiety na szybie nie jest podstawą do ukarania. NSA podkreślił, że ustawa o transporcie drogowym nie przewiduje nakładania sankcji za sam brak umieszczenia winiety w sposób określony w rozporządzeniu ministra transportu z 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych, czyli w prawym dolnym rogu szyby pojazdu.

Więcej: www.ozptd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 8 lat temu.