Select Page


Branża transportowa nie inwestuje w IT


 

Niemal połowa polskich firm transportowych nie korzysta z systemów informatycznych wspierających zarządzanie firmą i umożliwiających kontrolę kosztów. Niepokojące jest to, że tylko 18% z nich planuje wdrożenie takiego rozwiązania w tym roku, a jedynie co siódmy przewoźnik uważa, że system IT pomaga w prowadzeniu firmy. To wnioski płynące z badania przeprowadzonego przez firmę Pall-Ex Polska, międzynarodową sieć dystrybucji.
– Brak inwestycji w systemy IT to problem głównie małych przewoźników, którzy nie są do końca świadomi korzyści wynikających z ich użytkowania –  mówi Tomasz Maj, IT Manager Pall-Ex Polska.

Nie inwestują z obawy przed kosztami, nie wierzą też w skuteczność systemów
Jedynie 18% badanych przewoźników planuje w tym roku wdrożenie systemu IT wspierającego zarządzanie firmą. Główny powód to wysokie koszty wdrożenia takich rozwiązań – na ten problem wskazuje aż 26% badanych. 13% firm zwraca też uwagę, że do obsługi systemu konieczne jest zatrudnienie dodatkowego pracownika a to generuje dodatkowe wydatki, które zniechęcają do inwestycji.
– Wysokie ceny wdrożeń systemów informatycznych to w wielu przypadkach mit. Przykładem mogą być rozwiązania dostępne w modelu SaaS (Software as a Service), dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, które nie wymagają ani specjalistycznego wdrożenia, ani zatrudniania dodatkowych osób do ich obsługi, wystarczy jedynie prosta adaptacja systemu do potrzeb firmy. – komentuje Tomasz Maj.

Istotną barierą zniechęcającą do inwestycji w informatykę jest też przekonanie o niskiej skuteczności systemów IT. Tylko 14% przewoźników uważa, że wdrożenie systemu informatycznego pozwoli im na ograniczenie kosztów operacyjnych i przetrwanie niekorzystnej koniunktury.

Brak inwestycji w nowe technologie i usługi może pogorszyć i tak już trudną sytuację wielu przewoźników. Według danych GUS w ubiegłym roku liczba firm transportowych zmniejszyła się o 3,5 tysiąca, a w tym roku może być jeszcze gorzej. – Konsekwencją zaniechania inwestycji w IT w branży transportowej jest brak dokładnej kontroli kosztów przewozów. Firmy kierują się raczej intuicją niż twardymi danymi, nie są też w stanie zaoferować klientom wielu nowoczesnych usług, które od dawna są standardem w dużych sieciach dystrybucyjnych – uważa Tomasz Maj.
Mowa tutaj np. o systemie Track & Trace umożliwiającym śledzenie przesyłek online.
Z takiego rozwiązania korzysta jedynie 25% badanych firm.  

Czego oczekują od systemu?
Przewoźnicy pytani o to, jakie funkcje systemu IT są dla nich najważniejsze jednogłośnie (dla 100% badanych były to czynniki bardzo ważne lub ważne) wskazują na możliwość redukcji pustych przebiegów i monitorowania kosztów. 98% firm uważa, że kluczową rolę odgrywa optymalizacja tras i śledzenie pojazdów, zaś dla 94% zarządzanie czasem pracy kierowców. Wśród innych najczęściej wymienianych funkcji są: generator faktur i raportów (90%), moduł dla klientów (87%) i potwierdzenie dostawy (83%). 70% przewoźników chce, aby system IT dostępny był z poziomu przeglądarki internetowej.
Badanie zostało zrealizowane przez firmę Pall-Ex Polska na grupie 90 firm transportowych z różnych regionów Polski.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.