Select Page


BTM : dodatkowe limity na miesiąc październik


 

INFORMACJA 33/2011

Zgodnie z ZASADAMI PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2011 ROKU wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:
– przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc PAŹDZIERNIK dotyczą następujących zezwoleń:
Armenia ogólne     
Azerbejdżan ogólne     
Azerbejdżan kraje trzecie     
Białoruś kraje trzecie     
Bośna i Hercegowina kraje trzecie     
Bośnia i Hercegowina ogóle
Bułgaria kraje trzecie     
Chorwacja kraje trzecie     
Czarnogóra kraje trzecie     
Finlandia kraje trzecie     
Gruzja ogólne     
Kirgistan kraje trzecie     
Norwegia kraje trzecie     
Rosja kraje trzecie     
Rumunia kraje trzecie
Szwecja kraje trzecie Euro 0
Tadżykistan ogólne
Tadżykistan kraje trzecie
Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie
Uzbekistan ogólne
Węgry kraje trzecie Euro3+S

Termin odbioru zezwoleń: 3 października – 21 października

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://solaris.botm.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: http://solaris.botm.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:
– zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń);

Źródło: gitd.gov.pl/botm


Źródło:


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.