Select Page


BTM: podział zezwoleń EKMT ważnych w 2012 r.


 

INFORMACJA 51/2011

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna ds. podziału zezwoleń zagranicznych dokonała podziału zezwoleń EKMT.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

– wniesienie opłaty,
– odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT w obecności pracownika BTM,
– posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM; (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Ponadto BTM przypomina, iż konieczne jest utrzymanie takiego stanu posiadania przez cały okres na jaki wydano zezwolenie lub zezwolenia.

Ogólna liczba zezwoleń EKMT/CEMT przekazanych do dyspozycji polskich przedsiębiorców wynosi w roku 2012: 2216 szt. zezwoleń, z czego 300 zezwoleń przeznaczonych będzie dla pojazdów spełniających co najmniej normę EURO-3, 736 zezwoleń dla pojazdów spełniających co najmniej normę EURO-4, natomiast 1180 szt. zezwoleń dla pojazdów spełniających co najmniej normę EURO-5.

Odwołania od decyzji Komisji o przyznaniu zezwoleń EKMT/CEMT, będą przyjmowane do dnia 31 grudnia 2011 roku (decyduje data wpływu do BTM).

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.