Select Page


BTM: wydawanie zezwoleń Białoruś ogólna W


 

INFORMACJA 45/2011

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji Społecznej podjętej na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011 r., wprowadza się do wydawania zezwolenia Białoruś ogólne W.

Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

– prawo do poboru zezwoleń będą mieli przedsiębiorcy, którzy wykorzystali cały limit zezwoleń Białoruś ogólne;
– dla przewoźników posiadających do 5 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 5 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 5 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;
– pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach dodatkowych limitów.

Zezwolenia wydawane będą do czasu ich wyczerpania

Zezwolenia zagraniczne wydawane po 25 listopada 2011 r. nie będą stanowiły podstawy do naliczania limitu na rok następny.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.