Select Page


BTM: wydawanie zezwoleń EKMT ważnych w 2012 r.


 

INFORMACJA 54/2011

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że od dnia 22 grudnia 2011 r. rozpocznie się wydawanie zezwoleń EKMT na 2012 r.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

– okazanie potwierdzenia wniesienie właściwej opłaty;

(Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

– odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT w obecności pracownika BdsTM;
– posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BdsTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Termin odbioru zezwoleń Komisja Społeczna wyznaczyła do dnia 16 stycznia 2012 r., natomiast termin składania odwołań od decyzji Komisji Społecznej do 31 grudnia 2011 r.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.