Select Page


BTM: wydawanie zezwoleń Rosja ogólne W


 

INFORMACJA 53/2011

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Rosja ogólne W.

Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

– 1 szt. zezwolenia na każdy z pierwszych czterech pojazdów uprawnionych i na każdy kolejny 4 pojazd 1 szt. zezwolenia;
– pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach dodatkowych limitów.

Zezwolenia wydawane będą do czasu ich wyczerpania.

Zezwolenia zagraniczne wydane po 25 listopada 2011 r. nie będą stanowiły podstawy do naliczenia limitu na rok następny.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.