Select Page


BTM:informacja dot. zezwoleń Białoruś ogólne płatne na granicy


 

INFORMACJA 46/2011

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że Ministerstwo Transportu i Komunikacji Białorusi podjęło decyzję o umożliwieniu polskim przewoźnikom wykorzystywania części zezwoleń tranzytowych płatnych również jako zezwoleń uprawniających do wykonywania przewozów dwustronnych.

Powyższa zamiana dotyczy zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy o numerach od 2422426 do 2423425.

Zezwolenia będą wydawane według poniższych kryteriów:

– zezwolenia mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy nie posiadają w limicie oraz na stanie zezwoleń Białoruś ogólne 2011;
– zezwolenia wydawane będą w ilości – 1 sztuka na pojazd i nie więcej niż 4 szt. na przedsiębiorcę;
– otrzymanie kolejnych zezwoleń, będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania zezwoleń do GITD – Biura do spraw Transportu Międzynarodowego (przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych);
– w celu uzyskania kolejnych zezwoleń należy udokumentować poprawność wykorzystania wcześniej pobranych zezwoleń;

Nadruki na wszystkich zezwoleniach będą wykonywane wyłącznie w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego.

Liczba zezwoleń jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może być wstrzymane.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.