Select Page


Co powinien wiedzieć użytkownik systemu viaTOLL


 

Każdy kierowca korzystający z systemu viaTOLL musi pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które uchronią go przed problemami na drodze.

Montaż viaBOX. Przed wjazdem na sieć dróg płatnych należy zamontować wewnątrz pojazdu urządzenie viaBOX. Aby zrobić to w prawidłowy sposób należy najpierw oczyścić powierzchnię szyby za pomocą dołączonej do opakowania ściereczki. Następnie należy zainstalować urządzenie w dolnej części przedniej szyby od wewnątrz. Użytkownik musi pamiętać, że urządzenie to nie może ograniczać lub utrudniać widoczności, a także nie może być zasłaniane przez wycieraczki w stanie spoczynku.. W przypadku pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony urządzenie pokładowe należy zamontować za lusterkiem wstecznym. Montaż urządzenia pokładowego jest bardzo prosty i polega na przyklejeniu go za pomocą dwustronnej taśmy klejącej do wcześniej oczyszczonej szyby. Pojazd z tak zamontowanym viaBOXem jest już gotowy do drogi.

Sprawdzanie viaBOXa przed każdą podróżą. Przed każdą kolejną podróżą należy sprawdzić poprawne działanie urządzenia viaBOX. W tym celu kierowca musi nacisnąć przycisk przez mniej niż 2 sekundy. Jeżeli zapali się dioda „X” oznacza to, że urządzenie działa prawidłowo. W przypadku, gdy dioda ta nie zapali się należy sprawdzić czy urządzenie zostało zamontowane zgodnie z instrukcją lub udać się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub Dystrybucji.

W przypadku, gdy kierowca zadeklarował przyczepę po naciśnięciu przycisku przez mniej niż 2 sekundy wskaźniki „2” oraz „X” zaświecą się jednocześnie.

Ponadto użytkownik może zostać poinformowany za pomocą sygnałów świetlnych o prawidłowym lub nieprawidłowym działaniu urządzenia.

Znaczenie sygnałów świetlnych:
– 1 x zielony oznacza, że urządzenie viaBOX działa prawidłowo.
– 2 x zielony oznacza, że urządzenie viaBOX działa prawidłowo, ale saldo konta jest niskie. Należy doładować konto (stosuje się jedynie do kont typu przepłaconego)
– 4 x czerwony oznacza błąd. W takiej sytuacji należy udać się do Punktu Obsługi Klienta lub Dystrybucji.
– Brak sygnału oznacza błąd. W takiej sytuacji należy udać się do Punktu Obsługi Klienta lub Dystrybucji.

Jazda z przyczepą. Kierowcy pojazdów ciągnących przyczepę muszą pamiętać o jej zadeklarowaniu. Dotyczy to pojazdów lekkich z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej zestawu powyżej 3,5 tony oraz pojazdów ciężkich o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lecz mniejszej niż 12 ton, w przypadku, których łączna dopuszczalna masa całkowita pojazdu i przyczepy lub ciągnika siodłowego i przyczepy (naczepy) jest równa lub przekracza 12 ton. W obu tych przypadkach, aby zadeklarować przyczepę należy nacisnąć przycisk na urządzeniu przez dłużej niż 2 sekundy. Wówczas wskaźnik „2”zaświeci się jednokrotnie, co oznacza, iż został on włączony. Aby wyłączyć wskaźnik przyczepy należy ponownie nacisnąć przycisk przez dłużej niż 2 sekundy, aż dioda „X” zaświeci się jednokrotnie.
(mm)

Obserwowanie podczas jazdy
Podczas jazdy po sieci dróg płatnych urządzenie viaBOX komunikuje się z bramownicami, dzięki czemu zostaje w sposób automatyczny pobrana opłata elektroniczna. W momencie przejazdu przez punkt poboru opłat urządzenie wydaje sygnały dźwiękowe, które oznaczają:
– 1 dźwięk oznacza pobranie opłaty – przejazd dozwolony.
– 2 dźwięki oznaczają pobranie opłaty – przejazd dozwolony, ale stan konta jest niski. Należy doładować konto (stosuje się jedynie do kont typu przedpłaconego).
– 4 dźwięki oznaczają, że opłata nie została pobrana. W takiej sytuacji należy udać się do Punktu Obsługi Klienta lub Dystrybucji.
– Brak dźwięku oznacza, że opłata nie została pobrana. W takiej sytuacji należy udać się do Punktu Obsługi Klienta lub Dystrybucji.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.