Select Page


DKV: Nowe stawki opłat drogowych w Czechach i we Francji


 

DKV Euro Service, operator karty paliwowej dla transportu międzynarodowego, informuje o zmianach stawek opłat drogowych, jakie od 1 stycznia 2012 r. obowiązują na francuskich i czeskich drogach. Opłaty te dotyczą pojazdów powyżej 3,5 tony.

Francja
We Francji zmiany dotyczą trzech firm zarządzających autostradami w systemie TIS PL. W przypadku operatora APRR zmieniają się stawki opłat drogowych, natomiast sposób naliczania rabatów pozostaje taki sam. U operatorów SANEF i SAPN rabaty będą teraz zależne od klasy pojazdu. Podstawowe stawki opłat pozostają zaś na tym samym poziomie.

Zobacz szczegółowe zestawienie aktualnych stawek i rabatów we Francji.

I opis francuskiego systemu opłat drogowych.

Czechy
Od 1 stycznia użytkownicy czeskich dróg będą opłacać przejazdy według nowego taryfikatora. Zmiany dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych i autobusów o ciężarze powyżej 3,5 t.

Zobacz zestawienie aktualnych stawek opłat drogowych w Czechach.

I opis czeskiego systemu opłat drogowych.

Rozliczenia
W obu krajach opłaty drogowe można rozliczać bezgotówkowo za pośrednictwem operatora kart paliwowych DKV Euro Service. Wystarczy jednorazowa rejestracja poprzez DKV w systemie e-myta w Czechach lub Francji, aby dwa razy w miesiącu otrzymywać fakturę za przejazdy płatnymi odcinkami dróg. Dzięki rozliczeniom poprzez DKV przewoźnicy mogą liczyć na dodatkowe rabaty, a także uzyskać zwrot VAT naliczony z tytułu opłat drogowych.

Więcej informacji na: www.info-myto.pl w zakładce „Myto w Europie”.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.