Select Page


DKV: Przewodnik po opłatach drogowych cz.II – Austria


 

System
Od 1 stycznia 2004 r. w Austrii działa system GO Maut. Składa się z dwóch elementów widocznych dla kierowców: bramek poboru opłat i urządzeń pokładowych GO-Box. Podobnie jak w Polsce, posiadanie OBU jest obowiązkowe dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t. Urządzenie komunikuje się bramką za pomocą mikrofali (DSRC). Opłata drogowa pobierana jest w momencie przejazdu pod bramką.

Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
Opłatom za autostrady oraz odcinki specjalne podlegają wszystkie pojazdy poruszające się po austriackich drogach. W przypadku samochodów do 3,5 t wymagany jest wykup winiety. Samochody ciężarowe powyżej 3,5 t oraz autobusy mają obowiązek zainstalowania na przedniej szybie urządzenia pokładowego GO-Box.
Urządzenia stanowią własność ASFINAG (operator autostrad w Austrii), który wynajmuje je za jednorazową opłatą manipulacyjną 5,00 €. Jeżeli użytkownik rezygnuje z urządzenia, musi zwrócić je operatorowi autostrad. Urządzenie można odebrać w punktach dystrybucji GO w Austrii, na terenach przygranicznych oraz na wybranych stacjach benzynowych. Wykaz punktów GO: http://www.go-maut.at/services/go-vertriebsstellensuche

Wysokość opłat
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t zostają zaszeregowane do jednej z czterech kategorii (A, B, C, D). Kategoria zależna jest od liczby osi oraz klasy EURO. Im mniej ekologiczny pojazd tym wyższe są jego stawki za kilometr.

Taryfy opłat drogowych od 01.01.2012

Grupa taryfowa Kategoria 2
2 osie
Kategoria 3
3 osie
Kategoria 4+
4 i więcej osi
A  Klasy emisji EURO VI 0,145 0,2030 0,3045
B  Klasy emisji EURO EEV 0,150 0,2100 0,3150
C  Klasy emisji EURO IV + V 0,165 0,2310 0,3465
D  Klasy emisji EURO 0 do III 0,187 0,2618 0,3927

Rejestracja użytkownika
GO Maut zapewnia bezproblemowe odbieranie urządzeń Go-Box oraz rejestrację w systemie. Wystarczy udać się do dowolnego punktu dystrybucyjnego GO, zaznaczyć sposób rozliczania opłat (pre-paid lub post-paid) oraz zadeklarować klasę EURO pojazdu. Do urządzenia pokładowego zostanie następnie wgrany numer rejestracyjny pojazdu, liczba jego osi oraz klasa emisji spalin. Płatności można rozliczyć przy pomocy karty paliwowej, np. DKV.

Po zamontowaniu OBU na przedniej szybie, należy upewnić się, że urządzenie działa, po czym można bezpiecznie wyruszyć w trasę. Należy pamiętać, że mamy 14 dni na potwierdzenie klasy EURO naszego pojazdu w ASFINAG (od klasy IV w górę). Wystarczy przesłać świadectwo faksem do operatora austriackich autostrad. Kierowca powinien posiadać przy sobie dokumenty, które potwierdzą klasę EURO podczas kontroli.

Sposoby pobierania opłat
Operator ASFINAG przygotował dwa sposoby pobierania opłat w systemie GO: pre-paid oraz post-paid.

Pre-paid
System pre-paid działa tak samo jak jego polski odpowiednik, viaTOLL, czy wcześniej opisane doładowanie z góry w niemieckim Toll Collect. Urządzenie pokładowe należy naładować środkami za pomocą karty paliwowej, gotówki lub karty bankowej. Za każde przejechanie pod bramką zostanie ściągnięta odpowiednia kwota ze środków, którymi został wcześniej zasilony GO-Box.

Minimalna kwota doładowania GO-Box (z VAT) wynosi 75 euro, a maksymalna 500 euro na każdy GO-Box. Warto pamiętać, że przy pierwszym odbieraniu urządzenia kwota wpłacona na urządzenie zostanie powiększona o 5 euro (opłata manipulacyjna za korzystanie z GO-Box)

Środki zgromadzone na urządzeniu są ważne przez 2 lata (od daty ostatniego doładowania) i przepadają po 5 latach od ostatniego doładowania.

Post-paid
Płatność odroczona post-paid działa analogicznie jak w Polsce i Niemczech. Urządzenia nie trzeba wcześniej zasilać środkami. Rozwiązanie post-paid zwalnia kierowcę z ciągłego monitorowania środków na urządzeniu oraz upraszcza księgowanie opłat z tytułu e-myta. Jest szczególnie polecane dla firm wykonujących częste przejazdy po Austrii.

Każdorazowo po przejeździe pod bramką, urządzenie GO-Box obciąży nasze konto odpowiednią opłatą. Następnie otrzymamy fakturę za przejechane w danym okresie odcinki dróg.

Płatności w systemie post-paid można regulować kartą paliwową lub kartami kredytowymi. Prowizje i termin spłaty jak i dostarczania faktur zależą od indywidualnych umów z pośrednikami. Na przykład, jeżeli skorzystamy z karty paliwowej DKV, faktury otrzymamy dwa razy w miesiącu z 21-dniowym terminem zapłaty. Faktura taka wykaże wszystkie opłaty poniesione w trasie. Jeżeli zatankujemy paliwo w Austrii, następnie przejedziemy autostradami do Niemiec i tam po raz kolejny napełnimy bak płacąc za wszystką kartą DKV, wszystkie transakcje – myto austriackie i niemieckie oraz tankowania – będą figurowały w fakturze. Według analiz DKV dzięki takim porządkom w rachunkach można zaoszczędzić nawet do 60% nakładu pracy związanego z księgowaniem poszczególnych transakcji

Karta paliwowa
System GO Maut jest bardzo prosty i nie wymaga od użytkowników dokonywania specjalnych rejestracji, które znamy choćby z naszego, polskiego „podwórka” (viaTOLL).
W momencie, gdy wjeżdżamy do Austrii, zatrzymujemy się w punkcie GO i zaznaczamy sposób rozliczeń (pre-paid, post-paid) oraz podajmy formę płatności (karty kredytowe lub paliwowe).

W przypadku, gdy firma dużo podróżuje za granicą najwygodniej będzie jej skorzystać z usług emitentów kart paliwowych, np. DKV Euro Service. Jedyne, co musimy zrobić to wpisać numer karty DKV podczas wypisywania wniosku o GO-Box.

TOLL2GO

System
Od 01.09.2011 na terytorium Austrii i Niemiec działa wspólny system poboru e-myta o nazwie Toll2GO. Dzięki niemu możemy opłacać autostrady w obu krajach przy pomocy jednego urządzenia pokładowego Toll Collect. Usługa ta jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorstw transportowych, których pojazdy często korzystają z dróg Austrii i Niemiec.

Usługa TOLL2GO oferowana jest bezpłatnie klientom ASFINAG (austriacki operator autostrad) i Toll Collect (niemiecki operator autostrad). Jedynie przedsiębiorcy, którzy zawierają umowę po raz pierwszy, muszą uiścić jednorazową opłatę manipulacyjną w ASFINAG, która wynosi 5 euro.

Pomimo stosowania jednego, wspólnego urządzenia pokładowego rozliczanie opłat drogowych jest dokonywane odrębnie, w związku z czym otrzymamy jedną fakturę od ASFINAG za opłaty w Austrii i drugą od Toll Collect za autostrady niemieckie.

Warunki korzystania z usługi
W celu zarejestrowania się w TOLL2GO niezbędna jest ważna umowa  z Toll Collect oraz posiadanie działającego urządzenia pokładowego (OBU) Toll Collect. Opłaty drogowe TOLL2GO w Austrii można uiszczać wyłącznie w trybie post-paid. Usługi rejestracji i rozliczania tych opłat świadczą operatorzy wybranych kart paliwowych.

Rejestracja
Wcześniej klienci mieli do dyspozycji dwa sposoby zgłoszenia się do systemu TOLL2GO – internetową rejestrację SelfCare oraz tradycyjne przesyłanie formularzy do operatora opłat drogowych. Od 01.01.2012 zniesione zostało przyjmowanie formularzy, w związku z czym jedynym sposobem na korzystanie ze wspólnego urządzenia OBU jest rejestracja internetowa.

W celu skorzystania z SelfCare należy wejść na stronę operatora ASFINAG i wpisać numer Toll Collect. Program poprowadzi użytkownika tak, aby sam dokonał on rejestracji podając numer rejestracyjny, liczbę osi oraz klasę EURO. Platforma pozwoli także na selekcję środka płatności.

Do wyboru mamy karty paliwowe (np. DKV), kredytowe, lub płatnicze. Przerejestrowanie systemu na TOLL2GO jest proste i nie zabiera dużo czasu. Należy jednak zapoznać się dokładnie z samouczkiem, ponieważ SelfCare nie jest intuicyjny. Szczególnie dotyczy to użytkowników, którzy posiadają urządzenia GO-Box, ponieważ będą oni musieli je zablokować podczas rejestracji na platformie. Największą barierą może być jednak język. Na tę chwilę obecną SelfCare nie działa po polsku.

Jeżeli pojazd był wcześniej wyposażony w GO-Box, zostanie on automatycznie zablokowany po aktywacji w TOLL2GO. GO-Box musi zostać zwrócony do punktu dystrybucyjnego GO.
W przypadku niemożności natychmiastowej aktywacji urządzenia, np. z powodu brakujących lub sprzecznych danych, użytkownik zostanie także o tym powiadomiony przez ASFINAG.

Wprowadzenie systemu TOLL2GO jest reakcją na sugestie Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia współpracy pomiędzy różnymi rozwiązaniami w zakresie pobierania opłat. Celem tego zabiegu jest zredukowanie liczby urządzeń pokładowych, w które pojazd musi być wyposażony.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.