Select Page


DKV: Przewodnik po opłatach drogowych cz.IV- Włochy


 

Włochy
Telepass to nazwa włoskiego systemu poboru myta, który został wprowadzony w roku 1989. Obejmuje on wszystkie autostrady we Włoszech oraz część tuneli i mostów. Zarządcą i głównym beneficjentem opłat autostradowych jest państwo, które dodatkowo wynajmuje odcinki dróg koncesjonariuszom. W 2006 r. w związku z unijnym programem EETS (ujednolicenie systemów myta w Europie) system Telepass został przebudowany w taki sposób, aby działać na zasadzie automatycznej.

System
Włoska sieć autostrad obejmuje ok. 6500 km dróg. System automatycznego poboru myta oparty jest na technologii DSRC, czyli tak samo jak w Polsce czy Austrii, składa się z OBU i bramek ustawionych na drogach. Opłata zostaje pobrana w momencie przejazdu pod bramką. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a jej wysokość zależy od kategorii pojazdu.
Opłatę należy uiścić w punkcie poboru myta. Składa się on z kliku bramek, które różnią się od siebie formą zapłaty. Znajdziemy tam bramki zautomatyzowane przyjmujące gotówkę, bramki przyjmujące karty kredytowe, bramkę z pracownikiem punktu oraz specjalne bezpostojowe pasy ruchu. Do skorzystania z bezpostojowego pasa należy wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe Telepass.
Płatnicy
Opłacie podlegają wszystkie pojazdy, które poruszają się po włoskich autostradach. Wysokość opłaty zależy od liczby osi pojazdu. Pojazdy dzielą się na kilka kategorii:
I. Jednoślady i pojazdy dwuosiowe:
Kategoria A – wysokość przedniej osi nie przekracza 1,30 m
Kategoria B – wysokość przedniej osi jest większa niż 1,30 m
II. Pojazdy o liczbie osi powyżej 2
Kategoria 3 – trzy osie
Kategoria 4 – cztery osie
Kategoria 5 – pięć osi
Pełny opis kategorii pojazdów można znaleźć na stronie włoskich autostrad www.autostrade.it (aby zobaczyć opis kategorii, należy kliknąć w guzik Toll Classes po prawej stronie)
Stawki opłat
Opłaty zależne są od kategorii pojazdu oraz zarządcy autostrady. Generalnie można przyjąć, że autostrady standardowe (na płaskim terenie) są tańsze od tych biegnących przez góry. Operatorzy włoskich autostrad nie udzielają rabatów za przejazdy płatnymi drogami.
Płatności
Włoski system Telepass można opłacać na wiele sposobów. Do dyspozycji mamy gotówkę (Euro), karty kredytowe, karty VIACARD oraz urządzenie pokładowe Telepass. Niezależnie od sposobu płatności, wszelkie rachunki regulowane są na bramkach opłat. Kierowca musi jedynie podjechać do okienka honorującego wybraną formę płatności.
Płatności gotówką i kartą kredytową nie wymagają szczegółowego opisu, dlatego skupimy się wyłącznie na automatycznym poborze myta oraz karcie VIACARD
VIACARD
System Telepass jest na tyle zamknięty, że jedyne karty, jakimi można płacić za myto, to karty kredytowe oraz wewnętrzne karty Telepass o nazwie VIACARD.  Karty te są emitowane przez zarządzającą systemem spółkę Autostrade S.p.A. Kartę można zamówić bezpośrednio u operatora Autostrade (należy liczyć się z zabezpieczeniem finansowym – ok. 300 Euro) lub u pośrednika opłat drogowych, np. DKV Euro Service. Warto także dodać, że posiadanie karty VIACARD jest niezbędnym elementem zamówienia urządzenia pokładowego OBU Telepass.
Karty VIACRD pozostają własnością operatora autostrady. Za ich użytkowanie pobierana jest roczna opłata w wysokości 15,49 EUR za pierwszą kartę i 3,10 EUR za każdą następną.  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty wymiana jest bezpłatnie, pod warunkiem, ze zwrócimy zniszczony produkt. W razie kradzieży lub zginięcia karty możemy otrzymać jej duplikat, jednak będziemy do tego potrzebować raportu policji.
Warto także wiedzieć, że VIACARD nie działa na Sycylii.
OBU Telepass
OBU Telepass  to  urządzenie pokładowe działające w technologii mikrofali. Podobne urządzenia działają w Austrii, Francji czy w Polsce. Umieszczamy je po wewnętrznej stronie przedniej szyby. Gdy zbliżamy się do punktu poboru opłat, kierujemy pojazd na specjalny pas Telepass. Jest to stanowisko bezpostojowe. Bramka otworzy się sama, gdy urządzenie połączy się z systemem i pobierze należną opłatę.  Warunkiem posiadania OBU Telepass jest zamówienie karty VIACARD. Każda karta VIACARD daje dostęp do jednego urządzenia Telepas.
Miesięczna opłata za użytkowanie OBU Telepass wynosi  1,03 EUR +VAT za każde urządzenie. Telepass jest własnością spółki Autostrade S.p.A. W przypadku wypowiedzenia umowy OBU Telepass należy zwrócić. Kara za brak zwrotu wynosi 25,82 euro +VAT za każde urządzenie.
Kary i kontrole
Włoskie kary za wykroczenia drogowe są wysokie i restrykcyjnie egzekwowane. Jeżeli kierowca otrzyma mandat musi go niezwłocznie opłacić gotówką, w przeciwnym razie zostanie skierowany na płatny parking, za który oczywiście także trzeba będzie uiścić opłatę.
Najsurowsze mandaty i kary dotyczą zmian pasów przy punktach poboru myta. Za opuszczenie pojazdu, wycofanie się z kolejki bądź nieuzasadnioną zmianę pasa możemy dostać karę do 6000EUR,zawieszenie prawa jazdy na okres do dwóch lat lub konfiskatę pojazdu do trzech miesięcy.
Kwestie związane z nieprawidłowościami naliczanymi automatycznie są traktowane dużo łaskawiej. Nieuiszczenie opłaty jest często wybaczane kierowcy w takim sensie, że ma on zawsze 15 dni na uregulowanie zaległej opłaty. Jeśli nie zostanie ona wpłacona, system automatycznie doda płatność do kolejnej faktury. Warto też zaznaczyć, że tylko pojazdy wyposażone w OBU Telepass mogą korzystać ze specjalnego pasa ruchu. Jeżeli ustawimy pojazd na automatycznym pasie bez urządzenia, zostaniemy zatrzymani. Przedstawiciele firmy Inkasso Technobroker obliczą należność za odcinek drogi wraz z kosztami operacyjnymi. Płatność musi nastąpić z góry. W przeciwnym wypadku auto zostanie odholowane na płatny parking.
W przypadku, gdy decydujemy się opłacić myto gotówką lub kartą, a zgubiliśmy bilet autostradowy, system naliczy nam najdłuższą możliwą trasę.
DKV
Klienci, którzy zdecydują się na pośrednictwo DKV otrzymują pełną pomoc przy rejestracji usług Telepass. Dodatkowo, wszystkie opłaty poniesione w trasie (paliwo, serwis, myjnia, opłaty drogowe) zostaną zestawione w jednej, przejrzystej fakturze z 21 dniowym terminem płatności. Faktura może być wystawiona w euro, złotówkach lub w obu walutach.
Każdy klient DKV dostaje także darmowy dostęp do platformy eReporting DKV. To narzędzie do bieżącej kontroli wydatków. W programie sprawdzimy każdą transakcję dokonaną za pomocą karty DKV jeszcze przed fakturowaniem. Dzięki DKV przewoźnicy mają pełną kontrolę nad kosztami ponoszonymi w trakcie przewozów.
Karty VIACARD oraz urządzenia Telepass można bez problemu zamówić za pośrednictwem DKV Euro Service. W tym celu wystarczy wejść na stronę DKV i wybrać Włochy w zakładce Formularze.
Consorzio DKV
Opłaty drogowe we Włoszech są wysokie. Z tego powodu rząd włoski  utworzył specjalną organizację transportową o nazwie Consorzio. Członkowie Consorzio mają dostęp do  rabatu na opłaty drogowe. Rabat przyznawany jest raz w roku i wynosi ok. 10% rocznej sumy wydatków klienta na autostrady włoskie.  Kwota rabatu odliczana jest następnie od kolejnej faktury za Telepass.
Aby dołączyć do Consorzio , należy prowadzić firmę zarejestrowaną na terytorium UE, która działa w ruchu dalekobieżnym. Opłaty członkowskie wynoszą 50 euro kaucji wpisowej oraz 100 euro rocznej składki członkowskiej.
W celu dołączenia do Consorzio z DKV należy skontaktować się z opiekunem lub wypełnić wniosek o członkostwo  na stronie DKV
Więcej inormacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.