Select Page


DKV: System poboru opłat GO Maut- Austria


 

Sposoby dokonywania płatności za przejazdy
Austriacki system poboru myta składa się z dwóch elementów: bramek poboru opłat i urządzeń pokładowych GO-Box. Podobnie jak w Polsce, korzystanie z OBU jest obowiązkowe dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t.

Płatności w systemie GO Maut naliczane są automatycznie. Urządzenie pokładowe komunikuje się bramką za pomocą mikrofali (DSRC). Opłata drogowa pobierana jest w momencie przejazdu pod bramką.

Austriackie e-myto można rozliczać samodzielnie u operatora  opłat GO Maut. Wygodnie jest jednak skorzystać z usług pośrednika, jakim może być operator międzynarodowych kart paliwowych, lokalny operator opłat drogowych lub bank.

Sieć dróg podlegających opłacie
Myto obowiązuje na wszystkich autostradach i odcinkach specjalnych w Austrii:
http://www.go-maut.at/mautsystem/das-system/mautpflichtiges-strassennetz

Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
Opłatom za autostrady oraz odcinki specjalne podlegają wszystkie pojazdy poruszające się po austriackich drogach. W przypadku samochodów do 3,5 t wymagany jest wykup winiety. Samochody ciężarowe powyżej 3,5 t oraz autobusy mają obowiązek zainstalowania na przedniej szybie urządzenia pokładowego GO-Box.

Urządzenia stanowią własność ASFINAG (operator autostrad w Austrii) , który za udostępnienie OBU pobiera kaucje w wysokości 5 euro. Jeżeli użytkownik rezygnuje z urządzenia, powinien zwrócić je operatorowi autostrad. Urządzenie można odebrać w punktach dystrybucji GO w Austrii, na terenach przygranicznych oraz na wybranych stacjach benzynowych. Wykaz punktów GO można znaleźć na stronie operatora: http://www.go-maut.at/services/go-vertriebsstellensuche

Klasyfikacja pojazdów i rejestracja pojazdów
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t zostają zaszeregowane do jednej z czterech kategorii (A, B, C, D). Kategoria zależna jest od liczby osi oraz klasy EURO. Im mniej ekologiczny pojazd tym wyższe są jego stawki za kilometr.

Taryfy opłat drogowych od 01.01.2012

Grupa taryfowa Kategoria 2
2 osie
Kategoria 3
3 osie
Kategoria 4+
4 i więcej osi
A  Klasy emisji EURO VI 0,145 0,2030 0,3045
B  Klasy emisji EURO EEV 0,150 0,2100 0,3150
C  Klasy emisji EURO IV + V 0,165 0,2310 0,3465
D  Klasy emisji EURO 0 do III 0,187 0,2618 0,3927

 GO Maut zapewnia bezproblemowe odbieranie urządzeń Go-Box oraz rejestrację w systemie. Wystarczy udać się do dowolnego punktu dystrybucyjnego GO, zaznaczyć sposób rozliczania opłat (pre-paid lub post-paid) oraz zadeklarować klasę EURO pojazdu. Do urządzenia pokładowego zostanie następnie wgrany numer rejestracyjny pojazdu, liczba jego osi oraz klasa emisji spalin. Płatności można rozliczyć przy pomocy karty paliwowej, np. DKV.
Po zamontowaniu OBU na przedniej szybie, należy upewnić się, że urządzenie działa, po czym można bezpiecznie wyruszyć w trasę. Należy pamiętać, że mamy 14 dni na potwierdzenie klasy EURO naszego pojazdu w ASFINAG (od klasy IV w górę). Wystarczy przesłać świadectwo faksem do operatora austriackich autostrad. Kierowca powinien posiadać przy sobie dokumenty, które potwierdzą klasę EURO podczas kontroli.

Kontrola płatności myta
Za kontrolę opłacania myta odpowiada operator płatnych dróg, spółka ASFINAG. Kontrolerzy ASFINAG  korzystają z systemu bramownic, dzięki któremu są w stanie ustalić, czy dany pojazd podlega obowiązkowi płacenia myta oraz czy myto zostało wykupione prawidłowo, nieprawidłowo lub wcale. Kontrolerzy mogą dokonać  kontroli osobiście, zatrzymując pojazd.

W przypadku zastrzeżeń na podstawie kontroli automatycznej, osobie, na którą wystawiony jest dokument rejestracyjny pojazdu, wysłane zostanie wezwanie do uiszczenia opłaty zastępczej. Użytkownik ma możliwość natychmiastowego uiszczenia opłaty zastępczej. W sytuacji braku dokonania jakiejkolwiek opłaty za dany odcinek (pojazdy ciężarowe/autokary/ciężkie samochody campingowe) zastępcza opłata drogowa wynosi obecnie 220,00 euro.

W razie uiszczenia częściowej opłaty drogowej – np. w wyniku zastosowania niewłaściwej kategorii (zaniżona liczba osi) lub nieprawidłowego skorzystania z danej grupy taryfowej w powiązaniu z klasami emisji EURO – zastępcza opłata drogowa wynosi 110,00 euro.

Nieuiszczenie opłaty zastępczej powoduje zastosowanie kar administracyjnych (od 300,00 do 3.000,00 euro).

Rozliczanie i fakturowanie opłat GO Maut

URZĄDZENIE POKŁADOWE
Automatyczne naliczanie jest oparte na urządzeniu pokładowym GO Box oraz bramownicach ustawionych na płatnych drogach. Urządzenie rejestruje płatność za każdym razem, gdy pojazd przejeżdża pod bramownicą. Podobnie jak w Polsce, płatności z tytułu e-myta można regulować na dwa sposoby: pre-paid lub post-paid. Pierwszy polecany jest firmom rzadko podróżującym po Austrii. Drugi jest bardzo wygodny dla przedsiębiorstw, które wykonują regularne przewozy po tym kraju.

Pre-paid,  czyli płatność z góry, oznacza, że musimy zasilić odpowiednie konto w środki, które są wykorzystywane na bieżąco do opłacania przejechanych odcinków drogi. Wymaga to dyscypliny od kierowcy, który musi stale kontrolować ilość pieniędzy, jakie pozostały na koncie użytkownika GO Maut.

Post-paid, czyli płatność  z dołu, oznacza, że nie musimy przejmować się koniecznością przedpłat. Koszty przejazdów są automatycznie rejestrowane w systemie GO Maut i wysyłane na zasadach ustalonych z pośrednikiem opłat drogowych. Od decyzji przewoźnika zależy, kogo chce wyznaczyć do rozliczania opłat drogowych.

Najbardziej wygodnym rozwiązaniem  jest rozliczanie GO Maut  za pośrednictwem karty paliwowej DKV, który oprócz obsługi finansowej systemu oferuje także kompleksową pomoc w zakresie załatwiania formalności.

Dlaczego warto rozliczać opłaty drogowe za pośrednictwem operatora karty paliwowej?
Ponieważ dzięki temu termin płatności ulega wydłużeniu – w przypadku DKV wynosi 21 dni od momentu wystawienia faktury. A to pozwala elastycznie planować wydatki i polepsza płynność finansową firmy.
Jednak najbardziej istotna jest konsolidacja rozliczeń: jeśli za pośrednictwem jednego operatora karty paliwowej rozliczamy opłaty drogowe w wielu krajach, mamy jednego partnera odpowiedzialnego za wszystkie faktury i kontrolę płatności. Oznacza to, że np. na trasie Polska-Niemcy-Austria-Czechy na jednej fakturze znajdziemy zebrane koszty za Toll Collect, Go Maut, MYTO CZ oraz viaTOLL.

Jak uruchomić rozliczenia z pośrednictwem DKV?
System GO Maut jest bardzo prosty i nie wymaga od użytkowników wypełniania skomplikowanych dokumentów rejestracyjnych, które znamy choćby z naszego, polskiego „podwórka” (viaTOLL).
W momencie, gdy wjeżdżamy do Austrii, zatrzymujemy się w punkcie GO i zaznaczamy sposób rozliczeń (pre-paid, post-paid) oraz podajmy formę płatności (karty kredytowe lub paliwowe).
W przypadku, gdy firma dużo podróżuje za granicą najwygodniej będzie jej skorzystać z usług emitentów kart paliwowych, np. DKV Euro Service. Jedyne co musimy zrobić to wpisać numer karty DKV podczas wypisywania wniosku o GO-Box.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.