Select Page


Dlaczego warto skorzystać z usług rzeczoznawców MOTOEXPERT?


 

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją zrzeszającą zarówno certyfikowanych rzeczoznawców, jak i biegłych sądowych i ekspertów techniki samochodowej w kraju i za granicą. Wśród członków Stowarzyszenia znaleźć można jednak również osoby blisko związane i czynnie działające w branży motoryzacyjnej.

 

Swoją działalność Stowarzyszenie MOTOEXPERT opiera w dużej mierze na przepisach prawa międzynarodowego i czerpie infromacje z prawa Unii Europejskiej. Największym z atutów, jaki posiada każdy członek, ekspert i rzeczoznawca samochodowy zrzeszony w Stowarzyszeniu MOTOEXPERT jest jednak długoletnie doświadczenie i wiedza merytoryczna partnerskich rzeczoznawców samochodowych i ekspertów techniki samochodowej.

Głównym zadaniem realizowanym przez członków Stowarzysznia MOTOEXPERT jest opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach samochodowych w kraju i za granicą, kosztorysowanie napraw powypadkowych oraz pomoc w procesie likwidacji szkód skierowana do osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych (między innymi z udziałem adwokatów z listy Stowarzyszenia).  Jednym z najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia – obok już wspomnianych – jest prowadzenie prac i działań zmierzających do zmian prawnych dotyczących wynagradzania rzeczoznawców samochodowych i biegłych sądowych w Polsce oraz wlączenia kosztów powypadkowej opinii technicznej niezależnego rzeczoznawcy samochodowego i kosztów obsługi prawnej poszkodowanego do zakresu szkody komunikacyjnej.

Chcąc uzyskać zadowalające odszkodowanie po wypadku na terenie Niemiec osoba poszkodowana powinna rozwazyc skorzystanie z usług rzeczoznawców samochodowych ze Stowarzyszenia Miedzynarodowych Rzeczoznawcow Techniki Samochodowej MOTOEXPERT z siedziba w Kielcach. Rzeczoznawcy samochodowi ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT wykonują swoje usługi obiektywnie, niezaleznie, pełnoprawnie i w pełni profesjonalnie. Dzięki właśnie takim usługom dochodzenie z udziałem ekspertow odszkodowania powypadkowego od niemieckich Towarzystw Ubezpieczeniowych nie sprawia osobom poszkodowanym problemów.

Opinie, których sporządzaniem zajmują się rzeczoznawcy samochodowi ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT są w pelni obiektywne, a niemieckie Towarzystwa Ubezpieczeniowe akceptują je, dzięki czemu poszkodowany może otrzymać zadowalające go odszkodowanie po wypadku w Niemczech lub po wypadku z obcokrajowcem (Niemcem) w Polsce. Po wypadku samochodowym zawsze bowiem warto skorzystać z pomocy profesjonalnego i niezaleznego rzeczoznawcy samochodowego.

Usługi wykonywane przez rzeczoznawców techniki samochodowej Stowarzyszenia MOTOEXPERT pomagają w uzyskaniu odszkodowania, a poszkodowani tym sposobem unikają również wielu problemów. Odszkodowanie można uzyskać dużo łatwiej i szybciej zwracając się do partnerskich rzeczoznawców samochodowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT w Niemczech, którzy wykonają opinię techniczną, dzięki której odszkodowanie powypadkowe może być bardziej korzystne dla osoby poszkodowanej, niż gdyby osoba poszkodowana zwróciła się w tym samym celu do polskiego rzeczoznawcy samochodowego lub do eksperta z Towarzystwa Ubezpieczeniowego na terenie Polski.

Rzeczoznawcy samochodowi (w tym niemieccy) ze Stowarzyszenia Miedzynarodowych Rzeczoznawcow Techniki Samochodowej MOTOEXPERT są ekspertami i swiadcza niezalezne usługi dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych i od wielu lat służą pomocą poszkodowanym Polakom w wypadkach drogowych na terenie Niemiec. Rzeczoznawcy Stowarzyszenia MOTOEXPERT wśród swoich licznych usług wykonują wyceny wartości samochodów, a także sporządzają opinie techniczne, kalkulacje kosztów naprawy samochodów powypadkowych oraz weryfikacje wykonanych już ekspertyz i opinii technicznych oraz wiele innych.

Po wypadku drogowym na terenie Niemiec lub po wypadku z obcokrajowcem na terenie Polski niezbędne jest natychmiastowe działanie. Poszkodowany chcąc otrzymać należne i pełne odszkodowanie powinien skorzystać z oferty rzeczoznawców samochodowych ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT, którzy profesjonalnie i rzetelnie pomagają osobom poszkodowanym w wypadkach na terenie Niemiec oraz poszkodowanym w wypadkach z obcokrajowcami w Polsce poprzez sporządzanie m.in. niemieckich opinii technicznych.

Dlaczego warto skorzystać z usług rzeczoznawców MOTOEXPERT?

Rzeczoznawcy należący do Stowarzyszenia MOTOEXPERT są doświadczonymi i profesjonalnymi ekspertami wykonujacymi dla osob poszkodowanych w wypadkach drogowych usługi rzeczoznawcze. Ich pomoc na pewno pozwoli osobie poszkodowanej uniknąć niepotrzebnych problemów po wypadku w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii.

Konkretne korzyści dla firm transportowych:
1. Bezpłatne sporządzanie opinii technicznych dotyczących pojazdów powypadkowych w szkodach likwidowanych z OC powstałych w krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria*
2. Bezpłatna reprezentacja prawna poszkodowanego w szkodzie likwidowanej z OC (Niemcy, Austria, Szwajcaria) dokonywana przez adwokata ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT*
3. Bezpłatna weryfikacja kosztorysów napraw otrzymywanych od towarzystw ubezpieczeniowych*
4. Bezpłatna, telefoniczna pomoc prawna w zakresie szkód komunikacyjnych i branży transportowej udzielana przez adwokatów z listy Stowarzyszenia *
5. Szeroki zakres usług rzeczoznawczych w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego*
6. Bezplatne, telefoniczne porady techniczne w zakresie szkód komunikacyjnych, techniki samochodowej i ruchu drogowego dokonywane przez rzeczoznawców z listy Stowarzyszenia *

Więcej informacji pod adresem: www.rzeczoznawca-samochodowy24.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.