Select Page


DSV: bez tabu o naruszeniach w miejscu pracy


 

Notowany na kopenhaskiej GPW globalny koncern transportowo-logistyczny DSV wdraża program zgłaszania naruszeń w miejscu pracy „Whistleblower”.

Whistleblower (z angielskiego – sygnalista, ten który gwiżdże na alarm) ma na celu umożliwienie pracownikom DSV zgłaszania w dobrej wierze podejrzeń popełnienia naruszeń przepisów prawa lub postanowień zasad polityki DSV oraz działań nieetycznych przez innych pracowników lub osoby trzecie występujące w imieniu DSV. Program Whistleblower pozwoli zarządowi Grupy DSV oraz radzie nadzorczej analizować informacje na temat ewentualnych nadużyć, a także szybko na nie reagować.
Whistleblower jest ważnym instrumentem zapobiegania ryzyku nadużyć w firmie. Biorąc pod uwagę globalny zasięg terytorialny naszej firmy oraz fakt, że na 6-ciu kontynentach zatrudniamy w sumie blisko 22.000 pracowników, sprawny przepływ informacji jest dla nas kwestią kluczową. Whistleblower jest w DSV dostępny za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej i pod lokalnym numerem infolinii w kraju pracownika przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu – mówi Monika Morys, Dyrektor ds. Personalnych Grupy DSV w Polsce. Dzięki wdrożeniu Whistleblower będziemy mieli możliwość jeszcze sprawniej działać w przypadku podejrzeń o nieuczciwości, nierzetelności lub łamanie kodeksu etycznego, czy prawa.
W ramach programu pracownicy DSV mogą informować o naruszeniach dotyczących podejrzeń o korupcję, łamanie zasad konkurencji, konfliktu interesów, niedozwolonych praktyk lub podawania nieprawdziwych informacji w obszarach finansów, księgowości, kontroli wewnętrznej, prawa, bezpieczeństwa, naruszeń przepisów dotyczących przetargów publicznych etc. Program obejmuje także kwestie zanieczyszczenia środowiska oraz naruszeń w obszarze bhp i p. poż.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.