Select Page


DSV: więcej automatyzacji lepiej dla środowiska


 

Grupa DSV w Polsce od 1 października 2012 r. wdraża Centralny System Automatycznego Księgowania Faktur o nazwie WEB COST. Jest to kolejna inicjatywa DSV na drodze do zwiększania efektywności działania i ograniczania zużycia papierowych nośników informacji przez wszystkie spółki Grupy.

System WEB COST zakłada skanowanie wszystkich faktur dostawców zaraz po ich dostarczeniu do DSV. Od momentu zeskanowania dokumentu, wszystkie czynności administracyjno-księgowe związane z jego akceptacją i rozliczeniem będą odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną i w sposób całkowicie zautomatyzowany, co oznacza zaprzestanie wykonywania kopii i wykorzystywania papierowych nośników.

Spółki Grupy DSV w Polsce otrzymują od swoich dostawców i rozliczają ponad 10 tys. faktur miesięcznie. Od dłuższego czasu rozważaliśmy jak uczynić ten proces bardziej wydajnym, zarówno pod względem czasu, jak i kosztów dla DSV i dla środowiska. Wprowadzana przez nas od października automatyzacja zarządzania obiegiem faktur jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie – mówi Błażej Adryan, Dyrektor IT DSV Road.

Nowy system obsługi faktur to już kolejna inicjatywa Grupy DSV, zmierzająca do ograniczenia zużycia papieru. W ubiegłym roku DSV zmieniło zasady prowadzenia archiwum i podjęło działania w zakresie ograniczenia drukowania niektórych dokumentów, co doprowadziło w skali Grupy do oszczędności papieru przeliczanych na kilkanaście drzew miesięcznie.

W samym tylko oddziale Kampinos w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się zaoszczędzić około 200 ryz papieru, co można przeliczyć na dziesięć nie ściętych drzew. Było to możliwe dzięki ograniczeniu ilości wydruków kopii dokumentu WZ i zastosowaniu potwierdzenia przyjęcia towarów do transportu wyłącznie w oparciu o Listy załadunkowe – wyjaśnia Błażej Adryan, Dyrektor IT DSV Road. Tego typu działania nie tylko ograniczają wpływ naszej organizacji na środowisko, ale też przyczyniają się do ograniczenia kosztów zarówno samego papieru jak i pozostałych kosztów związanych z eksploatacją urządzeń biurowych.

Wszystkie firmy z Grupy DSV posiadają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001. Jednym z celów Programu Środowiskowego DSV Solutions jest oszczędność w zakresie zużycia papieru do drukarek. Z uwagi na specyfikę działalności DSV Solutions najwięcej papieru zużywane było w celu drukowania dokumentów magazynowych.
Grupa DSV korzysta także z ekologicznego papieru, który w całości pochodzi z recyklingu, a jego producenci posiadają specjalne certyfikaty ekologiczne. Część kwoty z każdej ryzy kupowanego przez DSV papieru jest przekazywana na zakup nowych sadzonek drzew oraz krzewów do Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Dzięki kooperacji z dostawcą papieru na przestrzeni ostatnich kilku lat DSV przyczyniło się do posadzenia ponad 600 drzewek.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 7 lat temu.