Select Page


e100: Ceny detaliczne oleju napędowego w euro spadły 21.10.2011 o 34%


 

Białoruś: Ceny detaliczne oleju napędowego w euro spadły 21.10.2011 o 34%

Rosja: Paliwa coraz mniej

Wbrew oficjalnym zapewnieniom służby antymonopolowej, że nie ma problemów z przetwórstwem i dostawą paliwa dla konsumentów, branża energetyczna informuje o deficycie paliwa. Ministerstwo Energetyki potwierdziło, że moce przerobowe zakładów petrochemicznych wykorzystane są w 89%. W niektórych przypadkach przyczyną przestoju jest planowy remont. Opóźnienia w dostawach paliwa wynikają z  przeciągających się procedur biurokratycznych pomiędzy zakładami petrochemicznymi a urzędnikami.

Unia Celna. Kirgizja przyłącza się do UC

Państwa Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, podczas posiedzenia rady organizacji w Petersburgu, przyjęły Kirgizję do Unii Celnej. Stworzona została grupa robocza do wypełnienia formalności związanych z przystąpieniem Kirgizji do unii.

Biopaliwo szkodzi środowisku
Wykorzystanie bioetanolu jako paliwa samochodowego prowadzi do zwiększenia wyrębu lasów – ogłosili amerykańscy naukowcy. Wcześniej uważano, że biopaliwo będzie neutralne w stosunku do ekologii. Uczeni jednak podsumowali wszystkie szkody jakie prowadzą do zanieczyszczenia środowiska podczas procesu produkcji biopaliwa.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.