Select Page


E100: Wiadomości ze Wschodu


 

Rosja: uproszczenie procedur celnych
Po pierwsze, celnicy przeprowadzają teraz jednocześnie kontrolę transportową, sanitarną, fitosanitarną i weterynaryjną – co sprzyja znacznemu skróceniu czasu potrzebnego na przekroczenie granicy. Po drugie, na dzień dzisiejszy wszystkie punkty celne mają możliwość elektronicznej wymiany danych. Umożliwia to przewoźnikom składanie deklaracji celnych przez Internet. 74,3% wszystkich deklaracji w 2011 roku złożonych zostało do urzędów celnych w formie elektronicznej. Po trzecie, coraz większą popularnością cieszy się usługa polegająca na wcześniejszym przekazywaniu drogą elektroniczną danych o przesyłkach, co przyspiesza uzyskanie dokumentów koniecznych do odprawy towarów.

Ukrainа: Co piąty samochód ciężarowy jeździ niezgodnie z przepisami
Podczas kontroli dziesięciu tysięcy ciężarówek, które przejeżdżały przez Ukrainę w okresie od 9 do 14 listopada, inspekcja transportowa zarejestrowała 2 tysiące wykroczeń. Najbardziej niebezpieczne wykroczenia dotyczyły przewozu towarów niebezpiecznych (206 przypadków), przekroczenia prędkości (164 przypadki), łamania przepisów dotyczących ruchu na przejeździe kolejowym (22 przypadki) i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym (51 przypadków).

Rosja – Ukraina. Na Ukrainie będzie mniej paliwa
W porównaniu z rokiem poprzednim Rosja zmniejszyła dostawy ropy naftowej na Ukrainę o ponad 24%. A ukraińskie zakłady petrochemiczne produkują już średnio o 18% paliwa mniej.

Rosja: Ceny detaliczne oleju napędowego w okresie od 5 do 12 grudnia w obwodzie pskowskim wzrosły o 2,1%.

Więcej: www.e100.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.