Select Page


E100: Wiadomości ze Wschodu


 

Ukraina: Krótsze kontrole celne
Od 15 grudnia 2011 roku wszystkie urzędy celne wprowadzają wstępną kontrolę dokumentów. Oznacza to, że teraz przy wjeździe na przejście graniczne celnicy będą kontrolować dokumenty przewozowe i dokumenty podlegające kontroli przez sąsiednie organy celne. Jeżeli na tym etapie kontroli nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości, towar zostanie odesłany do wewnętrznego urzędu celnego, gdzie tylko w razie konieczności zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola w laboratorium. Do czasu wprowadzenia tej procedury kontrole przeprowadzają zarówno celnicy na przejściu granicznym, jak i  pracownicy wewnętrznego urzędu celnego.

Rosja: Na oczach wszystkich odbywała się nielegalna produkcja paliwa  
W obwodzie samarskim przez długi okres czasu na oczach wszystkich funkcjonował zakład petrochemiczny nie posiadający odpowiednich zezwoleń. Zakład zbudowano bezpośrednio przy autostradzie. Wszystko zostało w nim zorganizowane tak, jak w dużej fabryce – do terenu przylegały tory. Produkowany w zakładzie mazut, benzyna i olej napędowy w cysternach trafiały do klientów. Proceder nielegalnej produkcji wyszedł na jaw w trakcie kontroli, podczas której personel nie mógł okazać policji żadnych dokumentów potwierdzających prawomocność działalności zakładu. Obecnie rozstrzyga się kwestia dotycząca wszczęcia postępowania sądowego w tej sprawie.

Rosja: Oszust pobierał od kierowców TIRów opłatę za przejazd
Mieszkaniec Saratowa na drodze Р228 Wołgograd – Syzrań podchodził do kierowców TIRów, którzy zatrzymali się na posiłek i żądał od nich 1000 rubli (24 euro) za przejazd po rzekomo płatnej drodze, następnie rozdawał pokwitowania. Na następnej drodze Р-158 Saratow – Penza, mężczyzna, poza pieniędzmi, zabrał jednemu z kierowców telefon komórkowy w rozliczeniu opłaty za przejazd drogami obwodu saratowskiego. Oszust został wskazany na 2 lata więzienia.

Rosja: Pięć cystern z paliwem spłonęło obok stacji paliw
W dniu wczorajszym w Permie podczas przepompowywania paliwa zapaliło się pięć cystern. Samochody znajdowały się kilka metrów od stacji paliw. W akcji ratunkowej wzięło udział 107 ratowników, gaszenie ognia trwało 45 minut. Podczas zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Więcej: www.e100.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.