Select Page


e100: Wiadomości ze Wschodu


 

Rosja : mandaty rosną
Od 1 września w Rosji wprowadzono nowy system kar za łamanie przepisów drogowych.
Według nowego systemu w Moskwie i w Petersburgu  za łamanie przepisów będą większe kary niż w innych miastach. Mandat za zatrzymywanie i parkowanie wzrasta ze 100 (2,5€) do 300 (7€). Natomiast kary w Moskwie i Petersburgu wzrosną ze 100 do 2,5 tysiąca rubli (63€)

Rosja: FSC będzie zwracać pieniądze przewoźnikom

Federalna Służba Celna (FSC) wychodzi naprzeciw importerom. Od początku października służba będzie zwracać firmom pieniądze za opłaty, które ponoszą one za umieszczenie towaru w magazynie czasowego składowania w celu jego kontroli. Aby je odzyskać należy napisać podanie (w dowolnej formie) do naczelnika urzędu celnego, w którym został zatrzymany towar oraz dołączyć rachunki z magazynu i protokół poświadczający zwrot towarów. Celnicy rozpatrzą podanie w ciągu 30 dni i po trzech dniach poinformują o swojej decyzji. Jeżeli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pieniądze zostaną zwrócone przewoźnikowi w ciągu 15 dni.

Białoruś. „Kamienny Ług”  otwarty na karty E100
Teraz przy pomocy karty E100 można zapłacić za dozór (konwój) również na przejściu granicznym Kamienny Ług (granica białorusko-litewska). Przypominamy, że karta E100 honorowana jest również na przejściach granicznych Kozłowicze, Bieriestowica i Bruzgi-2.

Konwój organizowany jest od białorusko-polskich przejść granicznych do punktów odprawy celnej na terenie Rosji: „Krasnoje” (Smoleński Urząd Celny), „Jezieriszcze” (Pskowski Urząd Celny), „Klincy” (Briański Urząd Celny). Trasa dodatkowa: „Kozłowicze” – magazyn czasowego składowania „Brześć SEZ”. Stawka za usługi “Beltamożserwisu” wynosi 0,5 dolara za dozór jednego pojazdu przez jeden km

Za przeciążenie będzie odpowiadał przewoźnik
1 września 2011 roku celnicy na przejściu granicznym Nowoszachtińsk na granicy rosyjsko-ukraińskiej skonfiskowali towar o wartości 90 000 rubli (ponad 2000 euro). Podczas kontroli celnej samochodu ciężarowego MAN, przewożącego partię leków z Ukrainy do Uzbekistanu, okazało się, że towar waży o 255 kg więcej, niż wskazano w dokumentach przewozowych. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.

Estonia. Nie będzie więcej ciężarówek na poboczu drogi dojazdowej do Narwy
W Sillamae został otwarty parking dla ciężarówek, które utknęły na granicy Estonii i Rosji. Parking posiada 450 miejsc parkingowych i obsługuje tylko ciężarówki. Strefa parkingowa połączona jest z portem w Sillamae oraz morskim punktem celnym, tak więc kierowcy będą mieli możliwość wyboru czy przekroczyć granicę lądową, czy płynąć do Rosji promem. Koszt budowy parkingu wyniósł 2,47 miliona euro.

Rosja. Nowe przepisy celne – nowe kolejki na granicy
Innowacje spowodowały kolejki na granicy ukraińskiej. Teraz oprócz kontroli celnej pracownicy przeprowadzają jeszcze kontrolę sanitarną, transportową, a nawet weterynaryjną.  Ciężarówki całymi dniami czekają, aby wjechać do sąsiedniego kraju. Kolejka ciągnie się 4 kilometry. Do przejścia granicznego „Gaptowka” na granicy ukraińsko-rosyjskiej samochody jadą już trzecią dobę. Do tego doszły jeszcze problemy komputerowe rosyjskich celników. Aby przyspieszyć przechodzenie procedury kontroli celnej, w Rosji wprowadzono wstępne elektroniczne deklarowanie towarów. Jednakże dokumenty przysyłane są zbyt późno i od razu na 100-200 ciężarówek. Z tego też powodu kierowcy stoją w korku na granicy.

Więcej na: www.e100.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.