Select Page


E100: Wiadomości ze Wschodu


 

Białoruś: zlikwidowano Mozyrski i Piński Urząd Celny
Na Białorusi od 1 stycznia 2012 roku zlikwidowane zostały dwa urzędy celne – Mozyrski i Piński. Mozyrski urząd przyłączony został do Homelskiego, a Piński do Brzeskiego. Reorganizacja urzędów celnych przeprowadzona została zgodnie z zasadą „jeden obwód – jeden urząd celny”. W ten sposób od 1 stycznia 2012 roku na Białorusi działa dziewięć urzędów celnych: Brzeski, Grodnieński, Oszmiański, Witebski, Homelski, Mogilewski, Miński Regionalny, Miński Centralny i „Mińsk-2” (Lotnisko Narodowe Mińsk).

Rosja: od 1 stycznia zwiększone zostały kary za łamanie przepisów ruchu drogowego
Od nowego roku kara za przejazd na czerwonym świetle oraz za nieprzepuszczenie pojazdu, który ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu wzrosła do 1 tysiąca rubli (24 euro). Kierowcom, którzy nie zatrzymali się przed znakiem STOP, będzie groził mandat w wysokości 800 rubli (20 eurо). Nie zmienia się kara za jazdę bez aktualnego przeglądu technicznego samochodem ciężarowym przeznaczonym do przewozu towarów niebezpiecznych – wynosi ona nadal 800 rubli (20 eurо).

Rosja: Czy olej napędowy podrożeje?
Od 1 stycznia stawki akcyzowe na wszystkie rodzaje paliw wzrosną w Rosji o 29-32%. Rosyjskie Ministerstwo Energetyki zapewnia, że mimo to nie nastąpi gwałtowny wzrost cen oleju napędowego, dlatego że rynek wewnętrzny jest w pełni zaopatrzony w paliwo, a zapasy w porównaniu z rokiem 2010, są dwukrotnie większe.

Rosja: nocny przejazd ciężarówek drogą М-4 będzie tańszy
Nocny przejazd TIRów płatnym odcinkiem drogi М-4 Moskwa – Rostów nad Donem będzie dwa razy tańszy. Od 10 stycznia na 50-kilometrowym odcinku drogi w obwodzie lipieckim – koszt przejazdu ciężarówek przekraczających 8 ton pomiędzy godziną 00:00 a 08:00 będzie obniżony z 200 do 100 rubli.

Więcej: www.e100.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.