Select Page


E100: Wiadomości ze Wschodu


 

Rosja: obowiązkowe zezwolenia na przewóz kontenerów o masie przekraczającej 40 ton
W przypadku przewozu 40 tonowych kontenerów ISO na samochodach o łącznej masie ponad 40 ton (ale nie więcej niż 44 tony) należy obligatoryjnie uzyskać wcześniej specjalne zezwolenie na przewóz ładunku ciężkiego.  Wymóg wynika z Przepisów o przewozie towarów transportem samochodowym zatwierdzonych decyzją rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Nr 272. Ministerstwo Transportu nie przyjęło propozycji przewoźników polegającej na zmianie Przepisów tak, aby przewozy można było realizować bez zezwoleń.

Rosja: na drodze M4 Moskwa – Rostów nad Donem zmieniona zostanie dozwolona prędkość i tryb  płatności
W ciągu miesiąca na bezpłatnych odcinkach drogi M4 Moskwa – Rostów nad Donem ograniczona zostanie maksymalna prędkość z 60 do 40 kilometrów na godzinę. Natomiast na płatnych odcinkach, przeciwnie, prędkość ruchu zostanie zwiększona do 110 kilometrów na godzinę. Niedawno dla wygody kierowców samochodów ciężarowych obniżone zostały ceny przejazdu nocą płatnymi odcinkami drogi z 220 do 100 rubli. Ale po pewnym czasie koło godziny pierwszej „ulgowego” przejazdu zaczęły tworzyć się kolejki TIRów. Dlatego w najbliższym czasie ulgowe ceny będą obowiązywała przez dłuższy czas – w godzinach 22.00 – 8:00.

Białoruś: remont mińskiej obwodnicy M9
Do końca tygodnia na mińskiej obwodnicy będą prowadzone prace remontowe w celu zlikwidowania dziur w nawierzchni. Należy zachować ostrożność – przepustowość drogi będzie zmniejszona.  Ponadto prace remontowe będą prowadzone nocami.

Słowacja: do przekroczenia granicy z Ukrainą urząd celny wymaga skróconych deklaracji wwozowych i wywozowych
Słowaccy celnicy odmawiają przeprowadzania odprawy celnej pojazdów i towarów przy wyjeździe z kraju bez skróconych deklaracji wywozowych, gdzie podaje się numery EORI nadawców towarów. W celu spełnienia wymogów urzędów celnych kierowcy muszą korzystać na granicy z usług pośredników płacąc każdorazowo około 20 euro. Stowarzyszenie Przewoźników  Drogowych Słowacji (CESMAD Slovakia) wyjaśnia, że sporządzanie skróconych deklaracji wwozowych i wywozowych jest obowiązkowe. Do 15 lutego 2012 roku trwał okres przejściowy, w którym celnicy mogli jeszcze nie wymagać ich składania.

Przypis: Od 1 stycznia 2011 roku Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa przewozów, zgodnie z którymi przy wwozie i wywozie towarów z/na teren UE wymagane jest sporządzanie elektronicznych deklaracji skróconych co najmniej na 1 godzinę do przybycia towaru na teren UE. Dane można składać wyłącznie w formie elektronicznej korzystając z Systemu Kontroli Importu (ICS) lub Systemu Kontroli Tranzytu (NCTS).
W przypadku gdy elektroniczna deklaracja TIR składana jest za pomocą programu MCAT TIR-EPD, nie trzeba składać elektronicznej deklaracji skróconej wwozowej /wywozowej.

Białoruś: działa zaktualizowana wersja MCAT TIR-EPD do składania pre- deklaracji
Aktualna wersja MCAT TIR-EPD  umożliwia wprowadzenie dodatkowych danych – kodu rodzaju i marki samochodu, informacji o kierowcy, daty ważności karnetu TIR, kodu docelowego miejsca przewozu oraz numeru VIN drugiego pojazdu (przyczepy lub naczepy) oraz kraju rejestracji pojazdu. Przewoźnicy korzystający z elektronicznej aplikacji MCAT TIR-EPD obligatoryjnie wypełniają nowe  pola dodatkowe. W przypadku wystąpienia problemów technicznych przy przechodzeniu na aktualną wersję aplikacji, MCAT zastrzega możliwość przełączenia się na komunikaty pre-deklaracji poprzedniego formatu.

Białoruś: wszystkie drogi łączące Mińsk z centrami obwodowymi będą płatne
Ministerstwo Transportu i Komunikacji  ogłosiło, że na wzór austriacki w kraju zostanie wprowadzony system poboru  opłat za przejazd wszystkimi drogami pierwszej kategorii. Na Białorusi czynna jest już jedna płatna droga – M-1/E30. W najbliższym czasie płatne będą również drogi prowadzące z Mińska w kierunku Mogilewa, Homelu, Grodna, Witebska.  Opłaty pobierane będą za przejazd ciężarówek o masie całkowitej pond 3,5 t. System nie wymaga ograniczania prędkości,  ani wprowadzania zmian dot. pasów ruchu.

Białoruś: Urząd celny uprościł deklarację statystyczną
1 marca weszło w życie rozporządzenie Komitetu Celnego Białorusi, które określa nowy formularz deklaracji statystycznej i okresowej deklaracji statystycznej, która zawiera obecnie 23 pola i pozwala na zadeklarowanie 5 towarów w każdym formularzu. Wcześniej deklaracja statystyczna zawierała 54 pola i składała się z głównego i dodatkowego arkusza, przy czym arkusz główny zawierał dane dot.  tylko jednego towaru, a dodatkowy – trzech.

Źródło: www.e100.eu


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.