Select Page


EGB Finanse: Ogólnopolskie Badanie Firm Transportowych „TSLometr 2013”


 

Branża TSL jest niezwykle perspektywiczna i rozwojowa. Wynika to m.in. z usytuowania Polski, które sprawia, że jesteśmy ważnym krajem tranzytowym. Równocześnie słyszy się, że liczne zmiany dotyczące przepisów, spowolnienie gospodarcze, duża konkurencja oraz specyfika rozliczeń (terminy płatności odroczone nawet o 2–3 miesiące lub dłużej) przyczyniają się do tego, że funkcjonowanie w tym sektorze rynku jest także wielkim wyzwaniem, szczególnie dla tych najmniejszych.

„Często słyszy się”, „mówi się”, ale czy wiemy to na pewno? Sektor TSL to blisko 80 tys. firm, w tym znacząca część to mikro i mali przedsiębiorcy. Choć konkurują ze sobą, często się spotykają i wymieniają poglądy. Trudno dziś bowiem funkcjonować w rzeczywistości gospodarczej, nie czerpiąc od siebie know-how i nie nawiązując relacji. Pretekstem do spotkań są na przykład liczne konferencje i szkolenia branżowe. Jednak czy tak naprawdę rozmawiamy ze sobą o kulisach funkcjonowania naszych przedsiębiorstw? Czy opowiadamy, jakie podejmujemy działania dla wsparcia naszej płynności finansowej? Zapewne nie. A przecież każdy z nas codziennie staje przed wyzwaniami w działalności biznesowej. Niektórzy z nas z większymi, inni mniejszymi. Najczęściej z zatorami płatniczymi i długimi terminami płatności.

EGB Finanse sp. z o.o. specjalizująca się w dostarczaniu bieżącego finansowania podmiotom sektora TSL (szczególnie mikro i małym firmom) postanowiła zbadać, jaki jest stan faktyczny ich kondycji finansowej. Wspólnie z jednym z największych dwumiesięczników transportowych Transport Manager zainicjowała Ogólnopolskie Badanie Firm Transportowych „TSLometr 2013”. Krótka, anonimowa ankieta dostępna jest pod adresem http://tslometr.transport-manager.pl/. Celem badania TSLometr 2013 jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, z jakich źródeł finansowania bieżącej działalności korzystają mikro i małe firmy z sektora TSL oraz jak na ich płynność finansową wpływa wystawianie kontrahentom faktur z długim terminem płatności. Wnioski z TSLometru 2013 zaprezentowane zostaną w raporcie, który udostępniony zostanie w pierwszym kwartale 2014 r. Organizatorzy są przekonani, że może stać się on podstawą do wielu refleksji na temat stanu tego jakże istotnego sektora naszej gospodarki.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.