Select Page


GDDKiA: 40-kilometrów A1 w 22 miesiące


dokonczenie A1
 

 W ciągu 22 miesięcy zostanie dokończona budowa 40-kilometrowego odcinka A1 między Strykowem a Tuszynem. W czwartek (6.02) zostały ogłoszone 3 przetargi na wybór nowych wykonawców.

Do połowy stycznia 2014 roku za budowę całego odcinka odpowiadało konsorcjum: Polimex-Mostostal, Doprastav, MSF Engenharia, MSF Polska. Umowa z wykonawcą została rozwiązana ze względu na bardzo duże opóźnienia w realizacji inwestycji przez konsorcjum. Żeby przyśpieszyć oddanie inwestycji do użytkowania, GDDKiA zdecydowała o podzieleniu odcinka na trzy odrębne postępowania. W rezultacie zostaną podpisane trzy umowy na dokończenie budowy odcinków o długości 14,15 km, 10,01 km oraz 13,13 km. Nowi wykonawcy będą mieli 22 miesiące na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ciągu głównego obu jezdni autostrady.

Jednocześnie trwa zamykanie rozliczeń z poprzednim wykonawcą. GDDKiA zabezpieczyła już interes Skarbu Państwa – na konta GDDKiA wpłynęło 29 milionów zł z dwóch gwarancji bankowych wniesionych przez wykonawcę. Kolejne kwoty z gwarancji bankowych o wartości każda 29,2 mln zostały zabezpieczone kolejnymi wezwaniami przekazanymi przez GDDKiA za  pośrednictwem Banku BGK do banków-Gwarantów.

Wykonawca próbował zablokować możliwość skorzystania przez Skarb Państwa z należnych gwarancji bankowych. Jednak Sąd Okręgowy w Łodzi skutecznie oddalił wnioski wykonawcy.

Oprócz zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa, GDDKiA pomaga też przedsiębiorcom, którym konsorcjum nie zapłaciło za należycie wykonaną przez nich pracę. Do tej pory do GDDKiA wpłynęły wnioski o pomoc na łączną kwotę ponad 68 mln zł. Pomogliśmy już części przedsiębiorców – przelaliśmy bezpośrednio na ich konta, zamiast na konta konsorcjum, ponad 29 mln zł. Pomagając poszkodowanym przedsiębiorcom nie narażamy interesów Skarb Państwa – za wykonaną pracę płacimy tylko jeden raz.

Wnioski złożone na pozostałą kwotę są weryfikowane pod kątem formalnym.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 5 lat temu.