Select Page


GDDKiA: A4 z Rzeszowa do Dębicy otwarta dla kierowców


A47
 

Od 30.10 kierowcy mogą korzystać już z nowego, 37-kilometrowego odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu. To kolejne kilometry na sieci nowych dróg szybkiego ruchu Podkarpacia. Całą autostradą A4 przejedziemy z końcem 2014 roku.

Oddane do ruchu zostały dwa odcinki A4: od węzła Dębica Wschód do węzła Rzeszów Zachód oraz od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ. Możliwe to było dzięki wybudowaniu miesiąc przed terminem zawartym w umowie z wykonawcą (4 grudnia 2013) węzła Dębica Pustynia.

Autostrada A4 z Rzeszowa do Dębicy otwarta dla kierowcówAutostrada A4 stanowi alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 4 pełniącej kluczową rolę dla transportu zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Przejazd autostradą pozwoli na zaoszczędzenie czasu podróży pomiędzy Dębicą a Rzeszowem do ok. 20 minut. Oddane dzisiaj do ruchu odcinki A4 przejmą ruch tranzytowy dzięki czemu zmniejszy się ruch na istniejącej DK4 przebiegającej przez tereny zabudowane. Mniejsze zatłoczenie w tych obszarach poprawi bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, a w szczególności pieszym i rowerzystom. Wpłynie także radykalnie na poprawę stanu środowiska. Nie bez znaczenia jest również istotny wpływ na uaktywnienie zubożałych pod względem gospodarczym terenów Polski wschodniej.

Autostrada A4 z Rzeszowa do Dębicy otwarta dla kierowcówKierowcy wybierający się w podróż od strony Krakowa na wschód będą mieli do wyboru: czy pojadą starą czwórką, czy nową autostradą już nie tylko na odcinku Kraków – Tarnów, ale także dalej na odcinku Dębica – Rzeszów. Pomiędzy Tarnowem i Dębicą można jechać wyłącznie drogą krajową nr 4. W m. Zawada należy wjechać na drogę powiatową 1288R, która doprowadza do nowego ronda, dalej na węzeł Dębica Wschód i do Rzeszowa. Kierowcy podróżujący A4 mogą z niej zjechać poprzez: węzeł Sędziszów do DK4, węzeł Rzeszów Północ do DK9 i węzeł Rzeszów Wschód do DK19 i S19.

Węzeł Dębica Wschód
Autostrada A4 z Rzeszowa do Dębicy otwarta dla kierowcówWęzeł Dębica Wschód (zlokalizowany w m. Pustynia) zrealizowany został w ramach budowy odcinka A4 Tarnów Północ – Dębica Wschód przez GDDKiA Oddział w Krakowie. Ten odcinek autostrady położony jest częściowo na terenie województwa małopolskiego a częściowo na terenie województwa podkarpackiego. Umowę podpisano w Krakowie 7 maja 2013 r. z konsorcjum firm Heilit – Woerner Budowlana Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. Nowy wykonawca, na kontynuację robót ma 18 miesięcy (do czasu realizacji umowy wlicza się również okres zimowy). W pierwszej kolejności zobowiązany został do wykonania tzw. Kamienia Milowego, czyli budowy węzła Dębica Pustynia w terminie do 4 grudnia 2013 r.

Odcinek A4 Dębica Wschód – Rzeszów Zachód
Autostrada A4 z Rzeszowa do Dębicy otwarta dla kierowcówBudowa tego odcinka A4 obejmowała wykonanie autostrady o długości 32,75 km wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. Wybudowano m.in. węzeł autostradowy „Sędziszów” ze stacją poboru opłat, miejsca obsługi podróżnych typu I, II i III. Przebudowano także istniejącą sieć dróg publicznych: 2 drogi wojewódzkie, 8 dróg powiatowych oraz 12 dróg gminnych.

Wybudowano 43 obiekty inżynierskie:
– 6 mostów autostradowych zespolonych z przejściami dla zwierząt,
– 12 wiaduktów autostradowych,
– 11 wiaduktów drogowych,
– 3 przejścia górą dla zwierząt dużych,
– 2 przejścia pod autostradą dla zwierząt średnich,
– 9 mostów w ciągach dróg dojazdowych, gminnych i powiatowych.

Autostrada A4 z Rzeszowa do Dębicy otwarta dla kierowcówZbudowano 59 przepustów ramowych, 30 przepustów łukowo-kołowych oraz 490 przepustów rurowych.

Budowę autostrady realizowano z myślą o ochronie środowiska naturalnego. W związku z tym zaprojektowano i wykonano szereg urządzeń mających na celu ochronę fauny i flory. Na uwagę zasługuje przejście dla zwierząt dużych ze względu na gabaryty oraz ilości zastosowanych materiałów. Płyta ustroju ma 119m długości i 96m szerokości (dla porównania wymiary boiska piłkarskiego wg standardów FIFA to ok. 105mx68m). Do budowy tego przejścia dla zwierząt zużyto 23 891m3 betonu oraz 2 781 475 kg stali.

Wykonano system zbiorników retencyjnych współdziałających z systemem odwodnienia kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz z systemem rowów otwartych do odprowadzania wód opadowych z jezdni autostrady, łącznic węzła czy MOP-ów. Ekrany akustyczne zamontowano na łącznej długości 33,45 km. Przebudowano także kolidującą infrastrukturę techniczną: kanalizacje sanitarną i deszczową, rurociągi tłoczne, urządzenia melioracji, a także sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe i wodociągowe.
Wartość umowy to około 1,7 mld zł. Gwarancja na ten odcinek wynosi 60 miesięcy.

Odcinek Rzeszów Zachód – Rzeszów Północ
Ten 4-kilometrowy odcinek A4 prowadzi od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ i stanowi część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Zakres prac obejmował budowę odcinka autostrady, ale także budowę węzła drogowego Rzeszów Zachód łączącego A4 z drogą ekspresową S19, budowę 9 łącznic oraz sieć dróg dojazdowych i serwisowych. Wybudowano 2 mosty autostradowe, 2 wiadukty autostradowe, 2 wiadukty drogowe, przejazd gospodarczy i przejścia dla zwierząt. Wykonawcy tego odcinka A4 do wybudowania pozostał jeszcze Obwód Utrzymania Autostrady zlokalizowany przy węźle Rzeszów Zachód. Jego budowa ma się zakończyć w kwietniu 2014 roku.
Wartość kontraktu to prawie 184 mln zł.

Autostrada A4 z Rzeszowa do Dębicy otwarta dla kierowcówNa Podkarpaciu w budowie są jeszcze 3 odcinki autostrady A4. W grudniu 2014 r. zakończą się prace na odcinkach Tarnów-Dębica oraz Rzeszów-Jarosław. Natomiast końcem tego roku Wykonawca odcinka W. Przemyśl-Korczowa (gr. Państwa), firma J&P AVAX deklaruje zakończenie robót na ciągu głównym A4.

Inwestycje współfinansowane są ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Żródło: GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.