Select Page


GDDKiA: Budowa autostrady A2 odcinek C nie jest zagrożona


 

W środę 15 stycznia odbyło się spotkanie kierownictwa GDDKiA z przedstawicielami konsorcjum Bogl & Krysl i DSS – firm budujących odcinek C autostrady A2 z Łodzi do Warszawy. Celem spotkania było pozyskanie informacji o reorganizacji w zakresie dostaw materiałów na budowę w okresie zimowym, do czego konsorcjum zostało zobowiązane przed dwoma tygodniami, oraz informacji  o tym w jaki sposób zapowiadane przez podwykonawców firmy DSS złożenie wniosków o jej upadłość wpłynie na realizację kontraktu.

Konsorcjum B&K i DSS poinformowało zamawiającego, że wczoraj osiągnęło wymagany dzienny poziom dostaw materiałów na budowę. 20 tys. ton piasku oraz 10 tys. ton kruszyw dziennie to ilość, która pozwala, by budowa, po okresie zimowym, była prowadzona w pełnej skali  i zgodnie z oczekiwaniami. B&K zapewnił, że ma na dostawy materiałów zagwarantowane finansowanie.

W zakresie informacji o składanych przez podwykonawców firmy DSS wnioskach o upadłość, DSS poinformował, że z częścią podwykonawców podpisał już ugody, w których wyniku wnioski te mają zostać wycofane a z częścią prowadzi negocjacje wartości kontraktów, tak by – jak oświadczył DSS – odzwierciedlały wartości rynkowe.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.