Select Page


GDDKiA: Czas na budowę obwodnicy Kielc


 

Jak podaje GDDKiA jest pozwolenie na budowę obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7. Decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności wydał wojewoda świętokrzyski. To oznacza, że po zakończeniu procedury przetargowej można podpisać umowę z wykonawcą i rozpoczynać inwestycję. Budowa prawdopodobnie ruszy we wrześniu.

Dwustopniowy przetarg na budowę obwodnicy Kielc ogłoszony został pod koniec ub. roku. W drugim etapie postępowania komisja przetargowa przy kieleckim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uznała za najkorzystniejszą najtańszą ofertę opiewającą na niecałe 642 mln złotych, którą złożyło konsorcjum firm Mostostal Warszawa oraz Acciona Infraestructuras z Hiszpanii. Najdroższa oferta sięgała 989 mln złotych.

Uczestnicy przetargu nie wnieśli odwołań od decyzji komisji. Zgodnie z prawem przetarg podlega jeszcze obowiązkowej kontroli przez Urząd Zamówień Publicznych. Kiedy się skończy, będzie można podpisać umowę z wykonawcą inwestycji.

Budowa 23-kilometrowej obwodnicy Kielc to największa do tej pory inwestycja drogowa regionu świętokrzyskiego. Potrwa 18 miesięcy z przerwami na okresy zimowe. Oddana do użytku w latach 80. ubiegłego wieku kielecka obwodnica ma co prawda tylko jedną jezdnię, ale posiada status drogi ekspresowej. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyska drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km. Przebudowane zostaną również węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Ten ostatni tzw. zespolony będzie pierwszym i jedynym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych 7 i 74. W ramach inwestycji powstanie 18 wiaduktów, 9 mostów, 2 miejsca obsługi podróżnych, 4 przejścia dla pieszych i 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.