Select Page


GDDKiA: Decyzja dotycząca A1 po spotkaniu


 

 Decyzja dotycząca A1 po spotkaniu

Przyszłość budowy autostrady A1 Kowal-Brzezie przez obecnego wykonawcę, konsorcjum firm: SRB, John Sisk & Son Limited, PBG i Hydrobudowa będzie znana po poniedziałkowym spotkaniu kierownictwa GDDKiA z właścicielem firmy SRB, Panem Johnem Siskiem.

Zgodnie z deklaracją SRB sprzed kilku tygodni, dzisiaj miały zakończyć się rozmowy współkonsorcjantów dotyczące przejęcia kontraktu przez irlandzką część konsorcjum Wykonawcy, w związku z postępowaniami upadłościowymi prowadzonymi wobec członków konsorcjum to jest: PBG S.A; Hydrobudowa Polska S.A; Aprivia S.A.

Kilka tygodni temu 13.06.2012 r. (Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu) po ogłoszeniu upadłości przez PBG, dotychczasowego lidera konsorcjum budującego A1 Brzezie-Kowal, firma SRB zadeklarowała GDDKiA gotowość kontynuacji prac, a jednocześnie oświadczyła, że do 10 sierpnia współkonsorcjanci będą prowadzili rozmowy zmierzające do zmiany układu sił wewnątrz konsorcjum.

W tym czasie, na polecenie GDDKiA, miały zostać wykonane prace zabezpieczające, w trybie klauzuli 15.1. W 100% zostały wykonane polecenia Inżyniera Kontraktu, w zakresie np. wznowienia robót przy realizacji nasypów i warstw konstrukcyjnych wraz z zabezpieczaniem podbudowy kamiennej. W całości nie został natomiast wykonany wyznaczony w trybie 15.1 m.in. zakres robót mostowych polegających na przygotowaniu do betonowania 10 obiektów i zabetonowaniu 4 obiektów. W związku z pytaniami dziennikarzy informujemy, że do GDDKiA nie wpłynął dotychczas dokument, który stanowiłby wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę.

Więcej informacji


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.