Select Page


GDDKiA: Drogi krajowe coraz bardziej bezpieczne


 

Według raportu EuroRap w latach 2008–2010 na drogach krajowych w Polsce zmalała (o 19% czyli na 3 tys. km) liczba km dróg o najwyższym poziomie ryzyka oraz o 18% liczba wypadków ciężkich (z ofiarami śmiertelnymi i rannymi) . O 21 % spadła też liczba ofiar śmiertelnych, choć łączna droga przebyta przez pojazdy wzrosła o 6%. Zdaniem autorów raportu „te pozytywne zmiany są niewątpliwie efektem prowadzonych działań inwestycyjnych na polskich drogach, wprowadzania automatyzacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym i pozytywnych zmian zachowań uczestników ruchu drogowego”.

Od 2006 r. działania inżynieryjne Generalnej  Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad opierają się m.in. na analizach i mapach ryzyka.  Rozpoczęty przez GDDKiA w 2007 r. Program Ochrony Życia i Zdrowia Użytkowników Dróg Krajowych  – Drogi Zaufania  był opracowany na podstawie badań wykonanych przez Politechnikę Gdańską i Krakowską. W 2007 roku pilotażowa edycja programu realizowana była na drodze krajowej nr 8. Dzięki temu  liczba ofiar śmiertelnych w 2010 r w stosunku do roku 2007 zmalała na tej drodze o 40 %. Założenia strategiczne programu Drogi Zaufania  opierają się na strategii współdziałania czterech czynników:

– inżynierii (upłynnianie ruchu i bezpieczna infrastruktura)
– nadzoru nad ruchem (bieżące analizy i egzekwowanie prawa)
–  komunikacji ze społeczeństwem i edukacji (informowanie o programie i promocja świadomych, bezpiecznych zachowań)
–  ratownictwo medyczne (współpraca ze służbami ratownictwa medycznego np. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym)

Tylko współdziałanie  wszystkich tych elementów wpływa na podnoszenie bezpieczeństwa.

Więcej: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.