Select Page


GDDKiA: Dwie jezdnie obwodnicy Kielc dla kierowców!


 

 Dwie jezdnie na całej długości obwodnicy Kielc i wszystkie trzy węzły dostępne dla kierowców! Od 10.06.2013 GDDKiA rozpoczyna wdrażanie najważniejszej i kluczowej dla całej inwestycji zmiany organizacji ruchu polegającej na udostępnieniu kierowcom dwóch jezdni obwodnicy Kielc na odcinku 23 kilometrów oraz wszystkich nowo wybudowanych węzłów.

Aktualnie dwiema jezdniami kieleckiej obwodnicy budowanej w ciągu drogi ekspresowej S7 jeździmy już na odcinku od węzła w Wiśniówce do węzła Kielce Zachód w Kostomłotach.  Dostępne są niemal wszystkie łącznice nowego węzła Kielce Zachód, z wyjątkiem łącznicy do targów Kielce, na której układana jest nawierzchnia. Od dziś zacznie się wdrażanie kolejnych ułatwień dla kierowców. Ruch skierowany zostanie na dwie jezdnie na odcinku od węzła Kielce Zachód do węzła Kielce Jaworznia i na odcinku od węzła Kielce Jaworznia do węzła Kielce Południe w Chęcinach. Udostępnione zostaną także wszystkie łącznice węzłów Kielce Jaworznia i Kielce Południe w Chęcinach. Cała obwodnica będzie już dwujezdniowa.

 Wdrażanie nowej tymczasowej organizacji ruchu zacznie się od ostatecznego przeglądu oznakowania. Nowa tymczasowa organizacja ruchu będzie miała układ organizacji docelowej, ale na razie z ograniczeniami prędkości do 70 km/h  i 50 km/h czy miejscowymi, czasowymi zwężeniami jezdni. W związku z tym, że trwają roboty wykończeniowe, porządkowe, prace przy drogach dojazdowych itp., obwodnica nadal stanowi plac budowy do zakończenia całej inwestycji. Na trasie może pojawiać się sprzęt budowlany, funkcjonować będą jeszcze niektóre wyjazdy z budowy, zatem konieczna jest ostrożność. Docelowa organizacja ruchu właściwa dla drogi ekspresowej z dopuszczalną prędkością 120 km/h na całej długości trasy wprowadzona zostanie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowej trasy.

 Od początku inwestycji obwodnica jest przejezdna, z utrzymaniem wszystkich relacji w obrębie węzłów, stąd konieczność tymczasowych zmian organizacji ruchu, umożliwiających wykonywanie kolejnych robót.

Informacje o inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Kielc 7 to największa inwestycja  drogowa na terenie województwa świętokrzyskiego realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków z Unii Europejskiej. Budowa ekspresowej obwodnicy rozpoczęła się w 2010 roku, a zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 roku.

 Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróżowania na trasie Warszawa – Kraków. Obwodnica Kielc to także jeden z najistotniejszych odcinków drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Kraków – Chyżne łączącej północne obszary Polski z południową granica państwa. Dwujezdniowa ekspresowa obwodnica uwolni stolicę województwa świętokrzyskiego od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa  ekspresowa będzie doskonale skomunikowana z drogą krajową 74 oraz z drogami innych kategorii poprzez przebudowane węzły drogowe. Komunikację lokalną zapewnią nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem obiektów inżynierskich typu wiadukty czy kładki dla pieszych.

 Dwujezdniowa obwodnica Kielc wydłuży fragment ekspresowej drogi S7 na terenie województwa świętokrzyskiego do blisko 50 kilometrów.  

Jednojezdniowa obwodnica Kielc została oddana do użytku już w latach 80. ubiegłego wieku. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyska drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km oraz pełne parametry trasy ekspresowej. Przebudowane zostaną węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Ten ostatni będzie pierwszym i największym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych S7 i przyszłej S74, zapewni nie tylko skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z miastem,  ale i z ośrodkiem targowym. W ramach inwestycji powstanie ponad trzydzieści dużych obiektów inżynierskich, w tym 18 wiaduktów, 9 mostów,  4 przejścia dla pieszych. Wybudowane zostaną 2 profesjonalne Miejsca Obsługi Podróżnych. Powstaną nowoczesne urządzenia związane z ochroną środowiska m.in. 3 przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, ekrany akustyczne, a także urządzenia zapewniające odwodnienie m.in. zbiorniki retencyjno-odparowujące.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu: 837 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 629 mln złotych

eprzewoznik za GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.