Select Page


GDDKiA: Gwarancje COVEC


 

Żądanie wypłaty gwarancji przesłane przez GDDKiA do chińskich banków gwarantujących kontrakty realizowane przez konsorcjum Covec było poprawne. Chińskie banki szukając pretekstu do opóźnienia wypłaty nie zakwestionowały formalnego dokumentu, a jedynie nagłówek pisma przewodniego, co jest całkowicie nieuzasadnione. (The Export-Import Bank of China)

Powodami, na które powołuje się Bank są niespójność listu przewodniego z dokumentem gwarancji. W oficjalnej korespondencji zagranicznej Generalny Dyrektor jest oznaczany „Rzeczpospolita Polska – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”, zaś w gwarancjach „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”.

Powyższa różnica stała się dla Banku pretekstem dla wstrzymania płatności.

Ponadto z informacji  The Export-Import Bank of China wynika, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie potwierdził wzoru podpisu osoby uprawnionej do wystawienia wezwania we właściwy sposób.  Jest to również nieprawda, gdyż BGK potwierdził podpisy osób reprezentujących GDDKiA zarówno w wymaganej formie (elektronicznej – SWIFT) jak i dodatkowo w formie „tradycyjnej”.

Choć takie samo żądanie skierowane do Deutche Bank zostało już zrealizowane, co potwierdza, że przyczyny wstrzymania płatności wskazane przez chińskie banki są całkowicie nieuzasadnione, to dla możliwie szybkiego uzyskania kwot gwarancji, najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest dokonanie poprawek zgodnie z uwagami Banku. Rozpoczęcie w takiej sytuacji korespondencji z Bankami nie służy szybszemu załatwieniu sprawy.

Trzeba podkreślić, że szukanie pretekstu dla opóźnienia wypłaty gwarancji jest  stałą praktyką części Banków i Towarzystw Ubezpieczeniowych. GDDKiA wielokrotnie spotkała się już z podobnymi próbami. Zawsze jednak ostatecznie kwoty były na rzecz Skarbu Państwa wypłacane, wraz z odsetkami za zwłokę.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.