Select Page


GDDKiA: jakość inwestycji pod nadzorem


 

Jakość na inwestycjach pod stałym nadzorem. Podsumowujemy pierwsze półrocze.
Nie wszyscy wykonawcy wyciągnęli wnioski. Jest co prawda lepiej z jakością na realizowanych inwestycjach drogowych, ale do sukcesu jeszcze długa droga. Prawie 16 procent wynosi bowiem wskaźnik „negatywnych” wyników za pierwsze półrocze tego roku. Założonym przez GDDKiA celem w zakresie systemu zarządzania jakością jest zaś osiągniecie poziomu poniżej 10 procent wyników negatywnych w całości wykonywanych próbek badawczych.
To już trzeci publikowany przez nas ranking jakości wykonawców realizujących nowe inwestycje drogowe. W pierwszym półroczu 2012 roku laboratoria GDDKiA przebadały ponad 7,5 tysiąca próbek więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na prawie 26 tysięcy wykonanych próbek 22 tysiące były poprawne. Biorąc pod uwagę koszty kontraktów drogowych i skali robót przy budowie infrastruktury drogowej to wciąż słaby wynik.
GDDKiA poważnie podchodzi do kwestii jakości realizowanych inwestycji drogowych, konsekwentnie egzekwując od wykonawców budowę zgodnie z warunkami kontraktowymi. Dbanie o jakość jest też w interesie samych wykonawców, bowiem GDDKiA żąda poprawienia wszystkich jakościowych zaniedbań na koszt wykonawców. Dbałość o jakość realizowanych działań zabezpiecza wykonawców przed koniecznością uruchamiania gwarancji przez inwestora.
Zestawienie wyników rankingów za pierwsze półrocze tego roku z rokiem ubiegłym wskazuje jednak na poprawę jakości zaledwie 13 firm realizujących inwestycje drogowe z GDDKiA. Aż czterem firmom wzrósł wskaźnik wyników odbiegających od normy. Największy wzrost wskaźnika pozytywnych wyników badanych próbek odnotowała firma Skanska (wzrost o 16 procent), natomiast największy spadek „dobrych” wyników – firma Teerag Asdag (spadek o 8,5%).
Ranking obejmuje wyniki badań kontrolnych Zamawiającego, zlecanych przez Nadzór większości inwestycyjnych kontraktów drogowych i ważniejszych kontraktów mostowych realizowanych (zrealizowanych) na rzecz GDDKiA w okresie styczeń 2012- czerwiec 2012. Ranking nie obejmuje wyników badań wykonanych przez samych Wykonawców, do czego wykonawcy zobowiązani są przez GDDKiA zapisami umownymi. Badania wykonywane przez laboratoria GDDKiA, którymi objęty jest niniejszy ranking, służą kontroli prawidłowości jakościowej realizacji robót przez Wykonawców. W zestawieniu, nie uwzględniono wykonawców, dla których liczba badań w pierwszym półroczu 2012 r. była mniejsza od 50, oraz wykonawców typowych robót utrzymaniowe (np. remonty cząstkowe).
W porównaniu roku 2012 do 2011 nie zostały uwzględnione firmy, które dla GDDKiA już nie budują z powodu zerwania kontraktu bądź upadłości. Co ważne, publikowany raport wskazuje wyłącznie aspekt jakości wykonywanych robót drogowych, bez analizy zdolności zarządczych wykonawców.

Więcej informacji

 

 


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.