Select Page


GDDKiA: kolejne kilometry nawierzchni i otwarcie nowego wiaduktu na A1


PENTAX Image
 

W mijającym tygodniu na budowanej autostradzie A1 Włocławek Zachód-Kowal prowadzono dalsze prace na drogach lokalnych i serwisowych. Ułożono kolejne kilometry nawierzchni oraz kontynuowano prace wykończeniowe na Miejscach Obsługi Podróżnych i Stacjach Poboru Opłat. Udostępniono również do ruchu jeden z wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269. Upłynniło to ruch na odcinku Kowal – Choceń oraz zlikwidowało ostatnie utrudnienie na trasie głównej autostrady, na której bez przeszkód
można kontynuować prace drogowe pod obiektem.

Na otwartym już odcinku autostrady A1 z Torunia do Włocławka na drogach dojazdowych i serwisowych, znajdujących się poza pasem jezdnym autostrady, układano warstwę  wiążącą i ścieralna nawierzchni. Na Miejscach Obsługi Podróżnych montowano stoliki i ławki oraz place zabaw dla dzieci. W budynkach trwały prace wykończeniowe i  montaż sanitariatów. Wzdłuż całego odcinka odbywało się nasadzenia drzew i krzewów oraz dalsze prace porządkowe.

 Na autostradzie od Włocławka do Kowala, nieoddanym jeszcze do ruchu, sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na kontynuowanie robót ziemnych, które wykonano  już w ponad 90%. Prowadzono też dalsze prace na obiektach mostowych. Wykorzystanie natomiast na budowie podajnika pośredniego do mieszanek mineralno-asfaltowych  oraz 11 metrowych układarek znacznie przyspiesza układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Na trasie głównej i drogach dojazdowych w ciągu kilku dni ułożono  kolejne 6 km drogi. Na wszystkich odcinkach autostrady w tygodniu pracowało prawie 800 osób i 400 maszyn budowlanych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące budowy autostrady A1 z Czerniewic do Kowala znajdziecie Państwo też na oficjalnych stronach internetowych tej inwestycji:
http://www.a1-czerniewice-brzezie.pl/
http://www.a1-brzezie-kowal.pl/
 
 
Żródło: www.gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.