Select Page


GDDKiA: Kolejny podkarpacki odcinek S19 udostępniony kierowcom


zdj gddkia
 

Kierowcy mogą już korzystać z nowego, ponad 4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 prowadzącego od węzła autostradowego Rzeszów Zachód do węzła Świlcza zlokalizowanego na krajowej „czwórce”. Wykonawcą prac była firma EUROVIA. Wartość robót to 142,9 mln zł

S19 w. Rzeszów Zachód- w. Świlcza to ostatni odcinek tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Stanowi bezpośrednie połączenie istniejącej drogi krajowej nr 4 z autostradą A4. Kierowcy jadący autostradą A4 będą mogli z niej zjechać na węźle autostradowym Rzeszów Zachód i dalej oddanym do ruchu odcinkiem S19 dojechać do krajowej „czwórki” w miejscowości Świlcza. Z kolei kierowcy jadący DK4 będą mogli odcinkiem S19 dojechać poprzez węzeł Rzeszów Zachód do autostrady A4.

Wykonawcą robót była firma Eurovia, która w 10 miesięcy dokończyła budowę odcinka S19. W zakres robót wchodziła m.in. budowa węzła „Świlcza” na skrzyżowaniu S19 i drogi krajowej nr4, dokończenie budowy obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 1 most, 6 przepustów z blach falistych), dokończenie budowy kanalizacji deszczowej, nasypów, warstw podbudowy oraz nawierzchni bitumicznych, a także budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, urządzeń związanych z ochroną środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dróg serwisowych. Na szczególną uwagę zasługują ronda turbinowe wybudowane na węźle Świlcza. Jest to nowe rozwiązanie zastosowane na podkarpackich drogach. Ronda wybudowane są w taki sposób, że potoki ruchu pasa wewnętrznego i zewnętrznego nie przecinają się. Ponieważ pojazdy są kierowane na odpowiednie wyloty ronda, zmniejsza to ryzyko kolizji. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie lub przy zjeździe z niego nie występują punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

Przypomnijmy, że pod koniec maja 2012 r. GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umowy na budowę tego odcinka drogi ekspresowej S19. Poprzedni wykonawca – polsko-indyjskie konsorcjum firm Radko Sp. z o.o., Autostrada Wschodnia Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD LTD z Indii, nie realizował zapisów kontraktowych oraz wykazywał brak płynności finansowej. W ciągu 23 miesięcy trwania kontraktu zrealizował zaledwie 49% zakresu umowy, podczas gdy czas trwania kontraktu był pierwotnie określony na 18 miesięcy. Termin ten, przedłużony w wyniku uznanych roszczeń wykonawcy, minął 11 lutego 2012 r. W związku z tym w drodze przetargu wyłoniony został nowy Wykonawca, który dokończył budowę odcinka „eski”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na Podkarpaciu w 2013 roku oddano już do ruchu 66,5 km nowych dróg. Są wśród nich 3 odcinki autostrady A4 oraz I etap obwodnicy Leżajska w ciągu DK77. Jeszcze w grudniu br. Oddział GDDKiA planuje udostępnić kierowcom kolejne 22 km nowych dróg – odcinek autostrady A4 w. Przemyśl – Korczowa (granica państwa) oraz węzeł autostradowy Jarosław Zachód.

fot. Bartosz Wysocki

Źródło: GDDKiA

 


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.