Select Page


GDDKiA: Myślące drogi na półmetku


 

Rozpoczął się kolejny etap największego w Europie wdrożenia zintegrowanego telematycznego systemu zarządzenia ruchem. Opracowana przez GDDKIA architektura Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem jest oddawana właśnie w proces szerokich konsultacji społecznych i branżowych. Od dziś pod adresem www.kszr.gddkia.gov.pl działa platforma informacyjna systemu.

Wykorzystując rekomendowaną przez Komisję Europejską architekturę do budowy systemów telematycznych (tzw. FRAME), GDDKIA określiła funkcjonalności, jakie powinien zapewniać krajowy system wspierający zarządzanie drogami. Czyli np. w jakim czasie i jakiego rodzaju informacje powinni dostawać kierowcy, żeby bezpieczniej i efektywniej podróżować. W konsekwencji, przy współpracy z branżą i środowiskiem naukowym, GDDKIA opracowała 8 specyfikacji technicznych wskazujących jak daną funkcję można osiągnąć. Wszystkie sprowadzają się do zapewnienia minimum konieczności a nie maksimum możliwości. Mówiąc obrazowo – mniej gadżetów na drogach, więcej wielokrotnego wykorzystania tej samej informacji.

Opracowana standaryzacja rozwiązań jest przez GDDKiA udostępniona publicznie. Każdy zainteresowany, w tym m.in. instytucje państwowe, pozostali zarządcy dróg, dostawcy urządzeń i rozwiązań będą mogli zgłosić uwagi i propozycje rozwoju systemu. Wszystko po to, by zapewnić maksymalną otwartość systemu, możliwość jak największej wymiany informacji w KSZR i możliwość powiększania go o kolejne funkcjonalności i elementy. Konsultacje będą odbywały się w sposób ciągły, m.in. za pomocą dedykowanej projektowi platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.kszr.gddkia.gov.pl. Portal ma być źródłem wiedzy, informacji oraz efektywnym narzędziem współpracy dla wszystkich zainteresowanych.

Co to jest KSZR?
Krajowy System Zarządzania Ruchem to nic innego jak tysiące urządzeń pomiarowych, wyświetlaczy, sygnalizatorów, kamer przemysłowych etc ustawionych i połączonych w przemyślany i uporządkowany sposób, który pozwolono na generowanie takich danych, by w konsekwencji nawet o 20 procent zwiększyła się przepustowość dróg i bezpieczeństwo na nich.

Dwa podstawowe cele wdrażanego przez GDDKIA Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem to bowiem usprawnienie ruchu, żeby jak najlepiej wykorzystać całą istniejącą sieć połączeń drogowych (redukcja strat czasu, oszczędność energii, przekierowanie ruchu) oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Wdrożenie KSZR ułatwi też podejmowanie decyzji o planowaniu kolejnych inwestycji. Informacje o ruchu uzyskiwane w ramach KSZR będą też mogły być wykorzystywane komercyjnie, np. przez firmy transportowe, logistyczne czy zajmujące się opracowywaniem nawigacji.

System ma przede wszystkim monitorować ruch na autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych. Dzięki temu będzie powstawała informacja o utrudnieniach w ruchu, objazdach, utrudnieniach w ruchu, możliwych alternatywnych trasach, dostarczana do kierowców w nowoczesny i szybki sposób. KSZR ma także m.in. zbierać informacje z Miejsc Obsługi Podróżnych, informując zainteresowanych np. ile wolnych miejsc jest na najbliższych MOP, gdzie znajdują się kolejne.

W tej chwili w Polsce działają już niektóre układy stanowiące namiastkę ITS, jak stacje pogodowe, kamery monitoringu wizyjnego, systemy ważenia pojazdów, a także bardziej kompleksowe systemy zarządzania ruchem na drogach ekspresowych i autostradach.

– Ze względu na konieczność zintegrowanego wdrażania rozwiązań technicznych w zakresie ITS, postanowiliśmy stworzyć centralny system kompleksowego zarządzania ruchem, oparty na  sprawdzonych narzędziach, które daje model FRAME. Dzięki temu, KSZR będzie pionierskim rozwiązaniem w dziedzinie drogowej. Tym samym, staniemy się liderami na rynku rozwiązań z zakresu ITS – informuje Andrzej Maciejewski, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

KSZR zostanie  utworzony  w  ramach wielu projektów i przy  wykorzystaniu  kilku  mechanizmów finansowania. Możliwość taka wynika z przyjętej przez GDDKiA metodyki dotyczącej formułowania wymagań  dla  projektu  na  podstawie Europejskiej Architektury Ramową  FRAME, pozwalającej elastycznie definiować zakres rozwiązań, które będą realizowane w określonym czasie. Nie jest to prosty proces, dlatego wdrożenie KSZR zostało rozłożone na kilka lat. Start już w przyszłym roku.

Docelowo KSZR ma objąć całą sieć dróg krajowych.

Dlaczego system jest oparty na architekturze FRAME?
Architektura FRAME umożliwia uporządkowane i świadome wybieranie funkcji oraz narzędzi do spełnienia tych funkcji. Kluczowe jest także to, że architektura FRAME, na której oparty jest Krajowy System Zarządzania Ruchem jest rekomendowana przez Unię Europejską dla wszystkich członków UE, co daje szansę na interooperacyjność różnych systemów zarządzania ruchem.

Zarządzanie  KSZR  jest oparte  na  bazie  Europejskiej  Ramowej Architektury FRAME.
Jej tworzenie i ciągła aktualizacja jest finansowana przez Unię Europejską w ramach kilku kolejnych  programów  ramowych Unii  Europejskiej. FRAME  stanowi  sprawdzone narzędzie do opracowania kompleksowych, neutralnych technologicznie rozwiązań w zakresie ITS. FRAME został w 2011 r. uznany przez Komisję Europejską za wzorzec, na którym powinny opierać się wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, gdy podejmą decyzję o tworzeniu krajowej architektury inteligentnych systemów transportowych.

 


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.