Select Page


GDDKiA: Negocjacje na A – 2 zakończone


 

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyły się negocjacje dotyczące dokończenia budowy odcinków A i C autostrady A2 Stryków-Konotopa. Dziś w oddziale Łódzkim GDDKiA została podpisana umowa z Konsorcjum Eurovia – Warbud, które wybuduje odcinek A o długości 29 km za 989 mln zł. Z kolei na budowę odcinka C o długości 20 km umowa z konsorcjum Boegl & Krysl – DSS zostanie podpisana niezwłocznie po uzupełnieniu gwarancji należytego wykonania robót. Konsorcjum to ma wybudować odc. C  za 756,05 mln zł. Obie kwoty są w sumie o blisko pół miliarda zł niższe od sum żądanych za dokończenie budowy przez chińskie konsorcjum, którego liderem był Covec oraz zbliżone do drugich w kolejności ofert z przetargu z 2009 r. Zgodnie z warunkami kontraktów roboty na obu odcinkach zakończą się 15 października 2012 r., ale wykonawcy zobowiązani są zapewnić przejezdność trasy do 31 maja 2012 r. Przekazanie placów budów  nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umów.

Od 28 czerwca niezależne komisje przetargowe w oddziałach GDDKiA w Łodzi (odcinek A) i Warszawie (odcinek C) prowadziły konsultacje techniczne z 26 podmiotami, które wyraziły zainteresowanie budową dwóch odcinków A2. Następnie z wybranymi w wyniku konsultacji technicznych wykonawcami prowadzone były negocjacje warunków umów. W procesie tym brali udział obserwatorzy z Ministerstwa Infrastruktury i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Tryb wyboru wykonawców został uzgodniony z Ministrem Infrastruktury, który zasięgnął w tej sprawie opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ceny proponowane przez wykonawców na etapie konsultacji technicznych wahały się w granicach od 989 mln zł do 2 091 mln zł za odcinek A i od 756 mln zł do 1 250 mln zł za odcinek C. Wartości obu zawartych umów mieszczą się w kosztorysach inwestorskich.

Więcej: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.