Select Page


GDDKiA: Nie płacą swoich rachunków i nie zgadzają się na zapisy zabezpieczające podwykonawców


 

GDDKiA, biorąc pod uwagę fakt niepłacenia zobowiązań przez generalnych wykonawców swoim podwykonawcom zmieniła odpowiednie postanowienia umów z wykonawcami, zabezpieczające interesy podwykonawców, w tym usługodawców i dostawców. Niestety na skutek protestów wykonawców ich odwołań do KIO, KIO nie wyraziła zgody na takie rozwiązanie nakazując zmianę tych postanowień. KIO odrzuciła propozycję GDDKIA na ochronę podwykonawców poprzez zapisy w kontraktach nakazujące wykonawcom przedstawianie rozliczeń z podwykonawcami. Zabezpieczenie interesów podwykonawców w umowach z wykonawcami, wynika z doświadczeń ostatniego roku, kiedy GDDKiA spłaca długi za wykonawców, którzy nie chcieli płacić swoim podwykonawcom. Skalę problemu doskonale obrazują statystyki wypłat. Przedsiębiorcy, którym generalni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę, otrzymali już blisko 456,5 mln złotych wprost od GDDKiA oczywiście po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Nieco ponad 418 mln zł podwykonawcy otrzymali od GDDKIA w ramach tzw. solidarnej odpowiedzialności określonej Kodeksem Cywilnym, pozostałe pieniądze są wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności. W ramach specustawy z 28 czerwca dokonano wypłaty zaliczek na podstawie 312 zgłoszeń na kwotę ponad 37,8 mln złotych. GDDKiA prezentuje poniżej listę firm, które nie płaciły zatrudnianym przedsiębiorcom oraz listę firm, które zaskarżyły propozycję GDDKiA o nowych zapisach w umowach. Dotychczas do wszystkich oddziałów GDDKiA w ramach specustawy z 28 czerwca wpłynęło w sumie 1047 zgłoszeń od poszkodowanych przedsiębiorców na kwotę nieco ponad 443 mln zł. Pozytywnie rozpatrzono 312 zgłoszeń, 254 zgłoszeń nie spełnia wymogów Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. Zakończono rozpatrywanie 566 zgłoszeń, a na etapie rozpatrywania pozostaje 481 zgłoszeń.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.