Select Page


GDDKIA: odcinek S8 dopuszczony do ruchu mimo licznych uchybień


 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma liczne zastrzeżenie do jakości realizacji trasy ekspresowej S8 na odcinku Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Trasa zostanie oddana kierowcom z uwagi na potrzeby komunikacyjne stolicy, ale wykonawca będzie musiał usunąć wszystkie uchybienia. GDDKiA w ciągu najbliższego roku zastrzega sobie prawo zgłaszania wykonawcy kolejnych usterek, które również będą musiały być naprawione na koszt wykonawcy. Po usunięciu wszystkich uchybień inwestycja będzie zgodna z dokumentacją projektową i wymogami w niej postawionymi.

Trasa ekspresowa S8 w Warszawie jest bezpieczna i może służyć kierowcom. GDDKiA planuje uruchomienie jej w styczniu 2011 roku. Gotowe jest już tzw. Świadectwo Przejęcia, wystawiane przez nadzór (inżyniera kontraktu) wykonawcy i umożliwiające puszczenie ruchu nowo wybudowaną trasą. Jednak w toku kontroli prowadzonych przez nadzór i GDDKiA w czasie i po zakończeniu prac budowlanych okazało się, że trasa ma bardzo dużo różnego rodzaju usterek. Wykonawca bezzwłocznie rozpocznie ich usuwanie, a GDDKiA monitorując nadal jakość wykonania inwestycji zarezerwowała sobie prawo do zgłaszania dodatkowych problemów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Później, aby wyeliminować ostatecznie wszystkie błędy, ostateczny przegląd techniczny jakości zrealizowanej inwestycji zostanie wykonany przez laboratorium drogowe GDDKiA.

Podstawowe uchybienia, jakich dopuścili się wykonawcy budowy S8 Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia to m.in. :
– zaniżone ilości asfaltu w warstwach bitumicznych,
– nieprawidłowe wyniki badań zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni warstw bitumicznych,
– nieprawidłowe wyniki grubości warstw bitumicznych,
– nieprawidłowe wyniki badań równości podłużnej IRI (International Roughness Index),
– nierówności podłużne w obszarze dylatacji modułowych na obiektach w ciągu trasy głównej S8,
– lokalne rozmycia skarp na całym odcinku wymagające naprawy,
¬- uszkodzenia barier betonowych w pasie dzielącym,
– przekroczenie dopuszczalnych wymiarów szczelin pomiędzy spodem wieńca ścian szczelinowych a górną krawędzią okładziny,
– spękania na obiektach od WA1 do WA5.

Więcej: www.gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.