Select Page


GDDKiA: odstąpiła od Umowy z Alpine Bau na kontynuację budowy A1


 

GDDKiA odstąpiła od Umowy na kontynuację budowy autostrady A-1 na odcinku od węzła Świerklany do gr. państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Stało się to konieczne, ponieważ mimo podejmowania przez Zamawiającego szeregu działań mających pomóc Alpine Bau w ukończeniu Kontraktu, Alpine Bau swoją postawą jednoznacznie wskazała na brak faktycznego zamiaru wykonania prac objętych Programem Naprawczym, nakazanym do wykonania przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Decyzja nr 57/12 z dnia 30 maja 2012 r.), a w konsekwencji dokończenia realizacji całej inwestycji.

Swoje działania, podobnie jak na pierwszym kontrakcie, Wykonawca całkowicie bezpodstawnie próbuje uzasadniać argumentami wskazującymi na rzekomo wadliwą dokumentację projektową.

Należy podkreślić, że budowa realizowana była przez Wykonawcę według projektu dwukrotnie analizowanego przez Alpine Bau na etapie procedury przetargowej. Firma, nie zgłaszając do niego uwag, 1.10.2010 r. podpisała z GDDKiA kolejną umowę na jego realizację. Nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji na Kontrakcie pozostaje fakt, zarówno złej kondycji finansowej Wykonawcy, o której informują nie tylko polskie media, ale także oficjalnie ambasada RP w Wiedniu, jak i dwie awarie, do jakich doszło na obiekcie, a których wyłączną przyczyną były błędy wykonawcze popełnione przez Alpine Bau. W celu jak najszybszego oddania do dyspozycji kierowców obiektu mostowego oraz pozostałego odcinka autostrady A-1, GDDKiA intensyfikuje swoje działania.

Przygotowywana jest dokumentacja celem udzielenia zamówienia i jak najszybszego wprowadzenia nowego Wykonawcy na plac budowy. Dokończenie prac na autostradzie zostanie zrealizowane na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W pierwszej kolejności wykonana zostanie naprawa uszkodzonej płyty dolnej skrzynki obiektu, zgodnie z Programem Naprawczym nakazanym w Decyzji ŚWiNB. Jednocześnie równolegle będą wykonywane wszystkie pozostałe asortymenty robót, konieczne do zakończenia całej inwestycji. Przy założeniu współdziałania wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, zakończenie robót budowlanych na obiekcie MA532 będzie możliwe do końca bieżącego roku. Niezwłocznie po ich zakończeniu Zamawiający złoży wniosek do ŚWINB o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie całego odcinka autostrady A-1 od węzła Świerklany do węzła Mszana.

GDDKiA przewiduje, że dopuszczenie do ruchu autostrady A-1 na odcinku Świerklany–Gorzyczki mogłoby nastąpić w I połowie 2014 r. GDDKiA informuje jednocześnie, iż interes Skarbu Państwa został należycie zabezpieczony, a na konto GDDKiA wpłynęła kwota 55.565.351,50 PLN, uruchomiona z gwarancji należytego wykonania Umowy.

Źródło: GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.