Select Page


GDDKiA: Oferty w przetargu na EPS otwarte


 

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wczoraj, tj. 16 sierpnia 2010 roku zostały otwarte oferty w przetargu na budowę Krajowego Systemu Poboru Opłat. Złożone zostały dwie oferty – konsorcjów My Toll i Kapsch. Elektroniczny System Poboru Opłaty Elektronicznej obejmie samochody ciężarowe oraz autobusy (pojazdy powyżej 3,5 t.), dzięki czemu ich kierowcy nie będą musieli już kupować winiet uprawniających do poruszania się po drogach krajowych.

Oferta firmy MyToll zakłada, że cena za rozpoczęcie świadczenia pełnego zakresu usług ESP na sieci podstawowej ESP wyniesie 1,79 mld zł. Cena za każdorazowe rozpoczęcie świadczenia pełnego zakresu usług ESP na rozszerzeniach sieci dodatkowej ESP dla autostrad wyniesie 2,14 mln zł za 25 km nowych autostrad. Dla dróg ekspresowych wyniesie 1,09 mln zł dla 20 km nowych dróg ekspresowych. Dla dróg krajowych wyniesie 1,78 mln zł za 10 km nowych dróg krajowych.

Cena za świadczenie usługi ESP na sieci podstawowej ESP (za 1 pełny miesiąc kalendarzowy) w ofercie firmy MyToll wyniesie 18,36 mln zł.

Dodatkowo firma MyToll podała cenę za świadczenie usługi ESP na sieci dodatkowej ESP (za 1 pełny miesiąc kalendarzowy) dla autostrad na poziomie 11,29 tys. zł za 25 km nowych autostrad, dla dróg ekspresowych 5,95 tys. zł za 20 km nowych dróg ekspresowych, dla dróg krajowych 5,09 tys. zł za 10 km nowych dróg krajowych.

Oferta firmy Kapsch zakłada, że cena za rozpoczęcie świadczenia pełnego zakresu usług ESP na sieci podstawowej ESP wyniesie 1,16 mld zł. Cena za każdorazowe rozpoczęcie świadczenia pełnego zakresu usług ESP na rozszerzeniach sieci dodatkowej ESP dla autostrad wyniesie 2,37 mln zł za 25 km nowych autostrad. Dla dróg ekspresowych wyniesie 3,28 mln zł dla 20 km nowych dróg ekspresowych. Dla dróg krajowych wyniesie 3,39 mln zł za 10 km nowych dróg krajowych.

Cena za świadczenie usługi ESP na sieci podstawowej ESP (za 1 pełny miesiąc kalendarzowy) w ofercie firmy Kapsch wyniesie 15,82 mln zł.

Dodatkowo firma Kapsch podała cenę za świadczenie usługi ESP na sieci dodatkowej ESP (za 1 pełny miesiąc kalendarzowy) dla autostrad na poziomie 9,41 tys. zł za 25 km nowych autostrad, dla dróg ekspresowych 14,68 tys. zł za 20 km nowych dróg ekspresowych, dla dróg krajowych 15,16 tys. zł za 10 km nowych dróg krajowych.

Kosztorys GDDKiA dla całego kontraktu wynosi 3,88 mld zł. Rozpoczęła się ocena ofert, która potrwa do miesiąca.

Elektroniczny System Poboru Opłat, zastępując winiety wejdzie w życie 1 lipca 2011 roku. Zaraz po uruchomieniu obejmie 650 km autostrad (docelowo ok. 2 tys. km), 600 km dróg ekspresowych (docelowo 5 tys. km),  a także początkowo ok. 600 km dróg krajowych.

Źródło: www.gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.