Select Page


GDDKIA: ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Góry Kalwarii


obwodnica budowa
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i dk 79. Jest to kolejny przetarg na budowę obwodnicy w ramach załącznika nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowychna lata 2011-2015, przyjętego przez Radę Ministrów 1 października br.

Ogłoszone postępowanie to przetarg ograniczony dwuetapowy.  W pierwszym etapie są składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ocenie podlega między innymi doświadczenie zawodowe wykonawcy, jego potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa. Termin tego etapu upływa 10.01.2014 r. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, gdzie kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena, ale również termin wykonania oraz okres gwarancji.

Projekt zakłada budowę odcinków: w ciągu dk 79 o długości ok. 5 km oraz w ciągu dk 50 długości ok. 4 km. Przyszła droga o parametrach trasy GP (ruch główny przyspieszony) będzie posiadała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną 3 węzły drogowe: „Kąty”, „Marianki’ i „Stadion”, ciągi pieszo-rowerowe, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie, drogi obsługujące tereny przyległe, a także urządzenia infrastruktury podziemnej.

W ramach zamówienia przewidziane zostało również wykonanie kompleksowego remontu, w tym m. in.: nawierzchni, poboczy, elementów BRD, istniejących dróg krajowych nr 79 (około 6 km) i nr 50 (około 3 km) na odcinkach zastępowanych przez obwodnicę Góry Kalwarii (poza granicami robót objętych decyzją ZRID) wraz z odtworzeniem organizacji ruchu.

Realizacja zaplanowana jest na lata 2014-2017.

Źródło: GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.