Select Page


GDDKiA: Ograniczenia w ruchu


obwodnica-kielc
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

    31 października od godziny 18:00 do godziny 22:00 (czwartek),
    1 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00 (piątek),
    10 listopada od godziny 18:00 do godziny 22:00 (niedziela),
    11 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00 (poniedziałek),

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Źródło: GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.