Select Page


GDDKiA: Ograniczenia w ruchu ciężarówek 26-27.05.2012


 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

– 26 maja 2012 od godz. 18:00 do godz. 22:00
– 27 maja 2012 od godz. 8:00 do godz. 22:00

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.