Select Page


GDDKiA: ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych


 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

30 kwietnia 2012 od godz. 18:00 do godz. 22:00
1 maja 2012 od godz.. 8:00 do godz. 22:00
2 maja 2012 od godz. 18:00 do godz. 22:00
3 maja 2012 od godz. 8:00 do godz. 22:00

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.