Select Page


GDDKiA: Ograniczenia w ruchu w okresie świątecznym


 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

– 25 grudnia 2011 od godz. 8:00 do godz. 22:00
– 26 grudnia 2011 od godz.. 8:00 do godz.. 22:00
– 1 stycznia 2012 od godz. 8:00 do godz. 22:00

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.