Select Page


GDDKiA: Otwarta obwodnica Bielska-Białej


 

W dniu 28.10.2011 r. tuż po południu otwarta została obwodnica Bielska – Białej. Dzięki dwunastokilometrowej bezkolizyjnej drodze ekspresowej ulgę odczują zarówno podróżujący na południe kraju jak i mieszkańcy miasta.

Budowa obwodnicy Bielska – Białej była dużym wyzwaniem z uwagi na prowadzenie trasy w terenie mocno zurbanizowanym. Część inwestycji to podniesienie
do parametrów drogi ekspresowej byłej drogi krajowej nr 52 w Bielsku – Białej, pozostała część to zupełnie nowy przebieg trasy. Odcinek drogi podnoszony do wyższych paramentów liczy 2,8 km, pozostały – 9,1 km. Obwodnica ma dwa pasy ruchu na każdej z jezdni oraz pasy awaryjne. W ramach kontraktu powstały 3 nowe węzły: „Rosta”, „Krakowska”, „Mikuszowice”, a jeden węzeł – „Komorowice”- został wyremontowany.

Na odcinku podnoszonym do parametrów drogi ekspresowej zlikwidowane zostały wszystkie skrzyżowania jednopoziomowe oraz zjazdy publiczne i indywidualne. W miejsce likwidowanych skrzyżowań z ul. Katowicką/ul. Węglową oraz ul. Daszyńskiego zaprojektowano wiadukty drogowe w ciągu drogi ekspresowej. Obsługę przyległego terenu zapewniają istniejące oraz projektowane drogi dojazdowe, powiązane z miejskim układem drogowo-ulicznym. Dla odcinka przebiegającego w nowym śladzie zaprojektowano dwupoziomowe przejazdy, oraz drogi dojazdowe.  Inwestycja polegała na budowie i przebudowie wielu obiektów inżynierskich: wiaduktów, , estakad, kładek technologicznych, kładki i tunelu dla pieszych, przepustów oraz umocnień skarp. Zaprojektowano również kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Przebudowo wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z obwodnicą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne).

Powstały ekrany akustyczne, separatory, zbiorniki ekologiczne, zieleń izolacyjna i ochronna, a także obiekty przystosowane do migracji zwierząt – urządzenia ochrony środowiska oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie pionowe i poziome.

Więcej: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.