Select Page


GDDKiA: Pieniądze dla oszukanych przez wykonawców już od połowy września


 

Harmonogram wniosków i wypłat

Kończą się terminy na zgłaszanie kompletnych wniosków o wypłaty dla przedsiębiorców oszukanych przez nierzetelnych, nieuczciwych wykonawców. Oznacza to, że już od połowy września pierwsi oszukani przedsiębiorcy otrzymają należne im pieniądze. Generalna Dyrekcja ureguluje płatności za nieuczciwych wykonawców, którzy nie zapłacili swoim podwykonawcom.

Oszukani przez wykonawców przedsiębiorcy mają jeszcze czas na składanie kompletnej dokumentacji uprawniającej GDDKiA do zapłaty za wykonane przez te firmy świadczenia, w zastępstwie nierzetelnych wykonawców.  Terminy te różnią się w poszczególnych oddziałach. Publikowany przez nas harmonogram precyzyjnie określa, do kiedy przyjmowane są wnioski w poszczególnych Oddziałach oraz wskazuje prognozowane terminy rozpoczęcia wypłat należności.

Terminy rozpoczęcia wypłat uzależnione są od tego, czy wartość składanych wniosków mieści się czy przekracza kwotę gwarancji należytego wykonania określonej w umowie GDDKiA z nieuczciwym wykonawcą. W sytuacji, kiedy wartość złożonych wniosków mieści się w limicie gwarancji płatności zostaną uruchomione w kilka dni po zamknięciu przyjmowania wniosków. W przypadku konieczności dokonania proporcjonalnego podziału dostępnych gwarancją pieniędzy pomiędzy zweryfikowanych pozytywnie wnioskodawców, rozpoczęcie wypłat przesunie się o kilka dni. Przygotowany przez nas harmonogram uwzględnia oba warianty realizacji płatności.

W związku z upływającymi terminami składania wniosków, pokrzywdzeni, oszukani przez wykonawców przedsiębiorcy powinni jak najszybciej składać do odpowiednich Oddziałów właściwie przygotowane wnioski w oddziałach GDDKiA.  Nie dostarczenie kompletnych dokumentów przed upływem terminu spowoduje, że wypłaty nie będą możliwe. W każdym z 16 oddziałów pracują wyznaczone osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikację wniosków. Dlatego dla usprawnienia obsługi dokumentacji, przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę, by wnioski były składane bezpośrednio do właściwego oddziału.

Pierwszy termin rozpoczęcia wypłat określony jest już na 18 września, w oddziale GDDkiA w Krakowie, gdzie w najbliższy piątek upływa termin 21-dniowego ogłoszenia wzywającego przedsiębiorców pokrzywdzonych przez nieuczciwych wykonawców do składania wniosków o wypłaty.

Wszystkie pieniądze na wypłaty dla oszukanych przedsiębiorców zostaną uregulowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. GDDKiA będzie dochodziła zwrotu wszystkich środków od nieuczciwych wykonawców.

Harmonogram wniosków i wypłat na www.gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.