Select Page


GDDKiA: Pierwsi kierowcy na obwodnicy Rawicza (DK36)


ghh
 

9-kilometrowa obwodnica Rawicza, która powstała w ciągu drogi krajowej 36 jest już oddana do dyspozycji kierowców. Czas przejazdu między Lubinem a Krotoszynem w woj. wielkopolskim skrócił się o około 20 minut.

Inwestycja była początkowo realizowana w ramach kontraktu na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Kaczkowo Korzeńsko. Po wypowiedzeniu przez GDDKiA umowy pierwotnemu wykonawcy (Alpine Bau), który nie wywiązywał się ze zobowiązań kontraktowych, dokończenie budowy obwodnicy Rawicza zostało powierzone nowemu wykonawcy – firmie Strabag. Wykonawca zmieścił się w zaplanowanym przez GDDKiA czasie na zamknięcie projektu, co pozwoliło na szybkie oddanie drogi we władanie kierowców.
 
Obwodnica Rawicza pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dk 36. Do tej pory przez Rawicz przejeżdżało ponad 18 tys. pojazdów dziennie. Teraz nowa droga ominie zwarte, ciasno zabudowane ulice Rawicza oraz wsie Masłowo i Załęcze. Jednocześnie poprawią się warunki przejazdu na drodze krajowej nr 5 przez Rawicz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źrodło: GDDKiA


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.