Select Page


GDDKiA: Pierwszy odcinek A2 otwarty


 

Wczoraj o świcie kierowcy przejechali pierwszym z pięciu odcinków autostrady A-2 między Łodzią a Warszawą. Droga została udostępniona natychmiast po pozytywnej opinii komisji odbiorowej. Otwarcia kolejnych odcinków spodziewane są w najbliższych dniach.

Kierowcy mogą jeździć 7-kilometrowym, położonym najbliżej Warszawy odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Warszawą (Konotopa) a Pruszkowem. To pierwszy na Mazowszu odcinek autostrady. Został on zbudowany przez konsorcjum z Budimexem na czele. Umowę na realizację tego odcinka firma podpisała z GDDKiA we wrześniu 2009 roku. Zgodnie z kontraktem odcinek miał zostać zakończony 6 czerwca, z zachowaniem terminu przejezdności na dzień 31 maja.

W ramach kontraktu zrealizowane zostały  dwa węzły autostradowe:

•       Pruszków – węzeł częściowo bezkolizyjny, położony na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą wojewódzką 718,

•       Konotopa – węzeł bezkolizyjny, na którym kończy się autostrada A2; docelowo rozdzieli się na dwie trasy ekspresowe wprowadzające ruch do Warszawy (obecnie jest gotowa droga ekspresowa S8 biegnąca w kierunku Bemowa i Żoliborza, drugą trasą, na którą będzie można zjechać z A2, będzie południowa obwodnica Warszawy biegnąca w kierunku Włoch i Ursynowa). Ponadto wybudowanych zostało 7 wiaduktów drogowych, jeden most autostradowy i obwód utrzymania autostrady „Pruszków” wraz z infrastrukturą.

Inwestycja objęła także przebudowę 1,2 – kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 718, dwóch kilometrowych odcinków drogi wojewódzkiej nr 701, ok. 2,5 km dróg powiatowych oraz budowę nowych odcinków dróg gminnych i dojazdowych o łącznej długości ok. 11 km, systemu odwodnienia powierzchniowego i montaż ok. 15 km ekranów akustycznych. Przebudowana została także kolidująca z budową A2 oczyszczalnia ścieków w Pruszkowie.

Prace na pozostałych odcinkach autostrady A2 dobiegają końca. Wykonawca odcinka B kończy układanie ostatniej warstwy ścieralnej. Najbardziej widoczne są postępy w układaniu warstw bitumicznych na odcinkach A i C. Wykonawcy obu, w ciągu zaledwie kilku miesięcy skutecznie doganiają bardziej zaawansowane sąsiednie odcinki. Warstwa wiążąca leży już na niemal całym odcinku A a wykonawca układa ostatnią warstwę ścieralną. Największy postęp robót widać na odcinku C –podbudowa bitumiczna ułożona jest już na ponad 94 % długości odcinka, warstwa wiążąca na blisko 90 %. Postęp robót na każdym z odcinków pokazują nasze cotygodniowe raporty.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.